Date
05/06/2019

Xã Đồng Hóa xây dựng mô hình “Khu dân cư thực hiện hài hòa xóa đói giảm nghèo, bảo vệ môi trường chống biến đổi khí hậu”

           Ngày 4/6, UBMTTQVN huyện phối hợp với UBMTTQ xã Đồng Hóa đã tổ chức ra mắt mô hình “ Khu dân cư thực hiện hài hòa xóa đói giảm nghèo, bảo vệ môi trường chống biến đổi khí hậu tại Thôn Đồng Giang (xã Đồng Hóa).            Thôn Đồng Giang nằm…

TUYÊN HÓA: THẢ TRÊN 30.000 CON CÁ GIỐNG TÁI TẠO NGUỒN LỢI THỦY SẢN NĂM 2019

            Ngày 05/6, Trung tâm Giống thủy sản Quảng Bình phối hợp UBND huyện Tuyên Hóa tổ chức lễ thả cá giống tái tạo nguồn lợi thủy sản năm 2019 tại xã Đồng Hóa.           Lễ thả giống thủy sản ra vùng nước tự nhiên nhằm bổ sung, tái tạo nguồn…