Ký Sự – Phóng Sự

Các tin tức ký sự phóng sự cập nhật liên tục trên địa bàn

Điểm sáng ở một trường tiểu học vùng cao

  Đứng chân trên địa bàn vùng cao xã Thanh Hóa, huyện Huyên Hóa, đời sống người dân còn nhiều khó khăn. Song với sự nổ lực của đội ngũ cán bộ giáo viên và phụ huynh học sinh trong việc chăm lo công tác giáo dục, Trường Tiểu học Bắc Sơn đã có bước đột phá trong việc nâng…

Hiệu quả từ đối thoại trực tiếp với nhân dân

Đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân là một trong những nhiệm vụ, giải pháp quan trọng nhằm tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong giai đoạn hiện nay. Thực hiện sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, thời gian qua nhiều cấp ủy, chính quyền các…

Hiệu quả từ các chương trình tín dụng chính sách ở huyện Tuyên Hóa

Được sự quan tâm của cấp ủy Đảng và chính quyền các cấp ở huyện Tuyên Hóa trong công tác xóa đói giảm nghèo, đặc biệt với đồng vốn ưu đãi của Ngân hàng chính sách xã hội đã và đang góp phần tích cực trong mục tiêu giảm nghèo, giải quyết việc làm, đảm bảo an sinh xã hội…