Kinh Tế

Thông Tin Kinh Tế

HIỆU QUẢ SAU 1 NĂM HOẠT ĐỘNG CỦA HTX CHĂN NUÔI GÀ ĐỒI SƠN HÓA

Hợp tác xã chăn nuôi gà đồi và dịch vụ nông lâm nghiệp Sơn Hóa được thành lập vào tháng 2/2018 với 11 thành viên. Qua hơn 1 năm hoạt động, HTX bắt đầu đi vào ổn định, từng bước giúp người dân phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống. Hiện nay, tổng đàn gà toàn xã Sơn Hóa…

Thị trấn Đồng Lê chú trọng phát triển tiểu thủ công nghiệp – ngành nghề nông thôn

Là trung tâm huyện lỵ của huyện Tuyên Hoá, có nhiều tiềm năng, lợi thế để phát triển TTCN và ngành nghề nông thôn. Những năm qua cấp ủy, chính quyền thị trấn Đồng Lê đã tích cực đề ra nhiều chính sách hỗ trợ sản xuất, tạo điều kiện thuận lợi để cho các doanh nghiệp, các cơ sở…

Ghi nhận từ công tác giảm nghèo ở xã Đồng Hóa

Xác định công tác giảm nghèo là nhiệm vụ hàng đầu, góp phần từng bước cải thiện và nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân. Thời gian qua, cấp ủy, chính quyền và các tổ chức đoàn thể xã Đồng Hóa đã tập trung mọi nguồn lực để đề ra những giải pháp thiết thực…

Hội thảo đầu bờ mô hình sấy, bảo quản và xử lý nấm mốc nguyên liệu mây, tre cho các làng nghề thủ công mỹ nghệ

Ngày 20/12,  Trung tâm khuyến nông – khuyến ngư tỉnh Quảng Bình phối hợp với Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Văn Sơn ( huyện Tuyên Hóa) tổ chức hội thảo đầu bờ mô hình sấy, bảo quản và xử lý nấm mốc nguyên liệu mây, tre cho các làng nghề thủ công mỹ nghệ tại xã Kim Hóa.…