Chi trả trợ cấp một lần cho 1.359 đối tượng dân công hỏa tuyến

Ngày 2/1/1018, Ban chỉ huy quân sự huyện Tuyên Hóa đã tổ chức chi trả trợ cấp một lần cho các đối tượng là dân công hỏa tuyến được hưởng chế độ theo quyết định số 49/2015/QĐ-TTg ngày 14/10/2015 của Thủ tướng chính phủ.

Đây là đợt thứ 6 Ban chỉ huy quân sự huyện Tuyên Hóa tổ chức chi trả trợ cấp một lần cho các đối tượng là dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế đang còn sống và đã từ trần trên địa bàn huyện. Đợt chi trả lần này huyện Tuyên Hóa có 409 đối tượng và thân nhân đối tượng được hưởng chế độ theo quyết định 49 của Thủ tướng Chính phủ với tổng số tiền là 900.100.000đ

Thời gian qua, Ban chỉ huy quân sự huyện đã phối hợp với các ban, ngành, địa phương làm tốt công tác rà soát, lập hồ sơ đối tượng đề nghị được hưởng chế độ theo quyết định 49 của Thủ tướng Chính phủ. Đến nay đã có 1.359 đối tượng được chi trả với tổng số tiền hơn 3 tỷ đồng.

Ngoài số tiến được nhận, các đối tượng còn được cấp thẻ bảo hiểm y tế, được hưởng tiền mai táng phí khi qua đời. Đây là một chủ trương, chính sách lớn của Đảng và Nhà nước góp phần chăm lo tốt hơn đời sống của các đối tượng, đảm bảo an sinh xã hội.

Văn Tư

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.