Tổ Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc với cử tri huyện Tuyên Hóa sau kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa XVII

Vừa qua, tại hội trường UBND xã Nam Hoá và Cao Quảng, tổ đại biểu HĐND tỉnh gồm các đại biểu: Hoàng Minh Đề, Hoàng Xuân Vĩnh, Hoàng Xuân Tân, Phạm Thị Duyên đã có buổi tiếp xúc cử tri huyện Tuyên Hóa sau kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh khóa XVII.

Tại các điểm tiếp xúc, Sau khi nghe đại diện tổ đại biểu HĐND tỉnh, và tổ Đại biểu HĐND huyện ứng cử trên địa bàn thông tin về các nội dung tại kỳ họp thứ 5, đồng thời thông báo kết quả trả lời một số ý kiến của cử tri trước kỳ họp này. Tất cả cử tri bày tỏ sự phấn khởi trước thành công của kỳ họp.

Tại điểm TXCT xã Nam Hóa, cử tri kiến nghị cần tăng cường các chế độ chính sách nhằm hỗ trợ đối với cán bộ bán chuyên trách cấp xã, thị trấn, nhất là chế độ bảo hiểm đối với cán bộ nữ khi nghỉ thai sản; quan tâm hỗ trợ những trường hợp cần giấy tờ gốc để xác nhận là đối tượng thương, bệnh binh nhằm được hưởng các chế độ theo đúng quy định của pháp luật; cần giải quyết thấu đáo vấn đề tranh chấp đất đai của một số hộ dân ở xã Nam Hóa…

Tại điểm tiếp xúc xã Cao Quảng, cử tri đề nghị cấp trên xem xét đẩy nhanh tiến độ hoàn thành tuyến đường Châu Hóa – Cao Quảng; cấp kinh phí xây cầu vượt lũ tại tuyến đường Cao Cảnh – Tân Hóa (huyện Minh Hóa); xây dựng và nâng cấp các tuyến đường liên thôn, liên xã, các tuyến kênh mương nội đồng; đề nghị xem xét tiếp tục triển khai và sớm hoàn thành Dự án nước sạch và dự án di dản dân; tiếp tục hỗ trợ kinh phí nâng cấp các cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học cho các trường học trên địa bàn xã Cao Quảng…

Hầu hết các ý kiến, kiến nghị của cử tri được lãnh đạo huyện Tuyên Hóa trả lời trực tiếp tại buổi tiếp xúc, những ý kiến còn lại được tổ Đại biểu HĐND tỉnh tiếp thu, giao cho các sở, ban ngành xem xét, giải quyết.

Trong thời gian từ 20/7 đến 31/7, các tổ Đại biểu HĐND huyện cũng đã tiến hành tiếp xúc với cử tri sau kỳ họp thứ 3, HĐND huyện khóa XI; lắng nghe và tiếp thu những kiến nghị, đề xuất của cử tri về những vấn đề liên quan đến các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Thúy Hằng – TP

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.