Đại hội Đảng bộ thị trấn Đồng Lê nhiệm kỳ 2020 – 2025

Ngày 20-5, Đảng bộ thị trấn Đồng Lê đã tổ chức thành công Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Lê Công Hữu- TUV, Bí thư Huyện ủy, đồng chí Võ Khắc Đức- Chuyên viên chính Ban tổ chức tỉnh ủy; các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, Uỷ ban Mặt trận TQVN huyện.

Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ và Nhân dân thị trấn Đồng Lê đã nỗ lực vươn lên đạt những kết quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần tạo đà, tạo thế để thị trấn Đồng Lê ngày càng phát triển, khẳng định được tầm vóc, vị trí của địa bàn trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa của huyện.

Kinh tế tăng trưởng khá, cơ cấu chuyển dịch đúng hướng. Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân 5 năm đạt 13,34% (cao hơn mức bình quân của huyện là 10,1%). Thu nhập bình quân đầu người năm 2020 dự ước đạt 49 triệu đồng (là đơn vị có mức thu nhập bình quân cao nhất huyện và cao hơn mức bình quân của huyện 11 triệu đồng); thu ngân sách trên địa bàn tăng từ 1,9 tỷ năm 2015 tăng lên 5,7 tỷ đồng năm 2019, dự ước năm 2020 đạt 5,8 tỷ đồng; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,16%. Lĩnh vực văn hoá – xã hội có bước phát triển tích cực, quốc phòng – an ninh tiếp tục được tăng cường và giữ vững.

Công tác xây dựng Đảng được quan tâm trên tất cả các mặt: Chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Kịp thời tổ chức việc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng. Công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên được quan tâm, chất lượng được nâng lên. Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường, kỷ luật, kỷ cương của Đảng được coi trọng.

                                  Đồng chí Lê Công Hữu- TUV, Bí thư Huyện ủy phát biểu chỉ đạo Đại hội

Phát biểu chỉ đạo đại hội, đồng chí Lê Công Hữu- TUV, Bí thư Huyện ủy đã ghi nhận và biểu dương những thành tích, kết quả của Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân thị trấn Đồng Lê đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí cũng thẳng thắn chỉ ra một số khuyết điểm, hạn chế cần được khắc phục trong thời gian tới. Về phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 – 2025 đồng chí đề nghị Đảng bộ thị trấn tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm “Phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm”, phải luôn trăn trở, suy nghĩ, tìm tòi các giải pháp để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tạo sự đột phá mạnh mẽ, quyết liệt hơn trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế; đẩy mạnh phát triển tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ. Phải xác định đây là những mũi nhọn thúc đẩy phát triển kinh tế của thị trấn.

Thứ hai là quan tâm thực hiện tốt các vấn đề an sinh xã hội, chăm lo phát triển giáo dục, y tế, xây dựng đời sống văn hóa mới nhưng vẫn đảm bảo các giá trị truyền thống; cũng cố và nâng cao chất lượng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc; làm tốt công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, quyết tâm xây dựng thị trấn Đồng Lê phát triển nhanh và bền vững.

               Đồng chí Bí thư Huyện ủy tặng hoa chúc mừng BCH Đảng bộ thị trấn Đồng Lê nhiệm kỳ 2020 – 2025

Đại hội đã bầu BCH Đảng bộ thị trấn Đồng Lê nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm 15 đồng chí, đồng chí Nguyễn Thái Bình được bầu giữ chức Bí thư Đảng bộ; bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ huyện gồm 12 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết.

Văn Tư

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.