Đồng chí Bí thư Huyện Ủy kiểm tra tình hình triển khai các dự án phát triển quỹ đất trên địa bàn huyện

Sáng ngày 16/9, đồng chí Lê Công Hữu – tỉnh ủy viên – Bí thư huyện ủy kiểm tra tình hình triển khai các dự án phát triển quỹ đất trên địa bàn huyện. Cùng đi có đồng chí Cao Xuân Tín – HUV – Phó Chủ tịch TT UBND huyện và đại diện các Phòng ban có liên quan.

Hiện tại, toàn huyện Tuyên Hóa có 5 dự án đang được thực hiện với diện tích quy hoạch là 13,69 ha với tổng mức đầu tư là 93,063 tỷ đồng. (Trong đó chi phí GPMB khoảng 20 tỷ đồng). Theo dự kiến sau khi hoàn thành các dự án tổng giá trị thu được từ đấu giá Quyền SDĐ là 195,7 tỷ đồng, tăng nguồn thu cho ngân sách sau khi đấu giá 103,637 tỷ đồng, tính đến đến ngày 15/9/2020 số vốn đã giải ngân được là: 11,385 tỷ đồng.

Nhìn chung các dự án phát triển quỹ đất trên địa bàn khi triển khai được đông đảo nhân dân nhiệt tình ủng hộ, BQL dự án Đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất huyện đã phối hợp chặt chẽ với các phòng, ban liên quan và UBND các xã có dự án để triển khai thực hiện một cách đồng bộ nhằm đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng cũng như thi công phần hạ tầng kỹ thuật đảm bảo tiến độ, chất lượng và hiệu quả dự án.

Bên cạnh những thuận lợi đã đã đạt được, quá trình triển khai thực hiện vẫn gặp phải một số khó khăn vướng mắc như: Nhận thức của một số người dân chưa cao, chưa chấp hành các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước trong việc giải phóng mặt bằng; việc giao mặt bằng sạch cho Chủ đầu tư còn chậm…

Kết luận buổi làm việc đồng chí Bí thư huyện ủy nhấn mạnh: Việc triển khai xây dựng các dự án phát triển quỹ đất trên địa bàn là một chủ trương đúng của huyện, góp phần tạo quỹ đất ở cho các hộ gia đình đồng thời tăng nguồn thu ngân sách cho địa phương sau khi đấu giá quyền sử dụng đất. Vì vậy đề nghị UBND huyện tiếp tục chỉ đạo BQL dự án đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất phối hợp với các phòng ban liên quan, UBND các xã, thị trấn có dự án để thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng nhằm đẩy nhanh tiến độ thi công các hạng mục của dự án. Phấn đấu trong quý IV năm 2020 tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất dự án phát triển quỹ đất tại Tiểu khu Đồng Văn, thị trấn Đồng Lê và dự án phát triển quỹ đất tại thôn Liên Hóa, xã Mai Hóa. 

                                                  Thanh Đạm

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.