Đồng chí Chủ tịch UBND huyện làm việc tại xã Thạch Hóa

Ngày 2/11, đồng chí Lê Nam Giang, Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện cùng đoàn công tác đã có buổi làm việc tại xã Thạch Hóa nhằm kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội 10 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ những tháng cuối năm 2018. 

10 tháng đầu năm 2018, với sự nỗ lực quyết tâm cao của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân, xã Thạch Hóa đã đạt được những kết quả tích cực trên nhiều lĩnh vực. Hầu hết các chỉ tiêu đặt ra từ đầu năm đều đã hoàn thành theo kế hoạch, nhiều chỉ tiêu vượt sâu kế hoạch đề ra. Tổng độ tăng trưởng kinh tế đạt khá; tổng sản lượng lương thực 2.200 tấn đạt 134,6% KH; thu ngân sách trên địa bàn trên 780 triệu đồng, đạt 206% KH; thu nhập bình quân đầu người 23 triệu đồng/người/năm, đạt 127% KH; xuất khẩu lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài 39 người, đạt 139% KH. Đến nay toàn xã đã hoàn thành 14/19 tiêu chí về xây dựng nông thôn mới, trong đó có 3 tiêu chí đang làm thủ tục công nhận. Lĩnh vực văn hóa, xã hội được quan tâm, phong trào xây dựng khu dân cư văn hóa, gia đình văn hóa được chú trọng, các hoạt động thể dục, thể thao diễn ra sôi nổi thu hút đông đảo cán bộ và nhân dân tham gia. Tình hình an ninh, quốc phòng được giữ vững, đời sống người dân cơ bản được ổn định và ngày càng được cải thiện.v.v.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lê Nam Giang, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện biểu dương kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Thạch Hóa đã đạt được trong thời gian vừa qua, đồng thời chỉ ra những tồn tại, vướng mắc cần nhanh chóng được khắc phục. Đồng chí CT UBND huyện yêu cầu cấp ủy, chính quyền xã Thạch Hóa cần rà soát lại các chỉ tiêu mà Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2015 – 2020 đề ra để có sự điều chính phù hợp nhằm phấn đầu hoàn thành kế hoạch; nghiên cứu chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng và khí hậu của địa phương, “dồn điền đổi thửa” để hình thành các vùng chuyên canh sản xuất cao, tận dụng hết diện tích đất nông nghiệp, trước mắt tập trung chỉ đạo bà con nhân dân gieo trồng vụ đông xuân 2018 – 2019 đảm bảo khung lịch thời vụ; tiếp tục quy hoạch đấu giá quyền sử dụng đất năm 2019; tăng cường quản lý đất đai, nhất là đất công ích, có giải pháp quy hoạch mở rộng khuôn viên các nhà văn hóa thôn; đẩy mạnh công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn và xuất khẩu lao động có thời hạn đi làm việc ở nước ngoài đảm bảo tương xứng với nguồn lực con người hiện có ở địa phương.v.v.

Tuấn Anh

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.