Đồng chí Chủ tịch UBND huyện làm việc với xã Tiến Hóa

Vừa qua, Đồng chí Lê Nam Giang – PBT HU – Chủ tịch UBND huyện đã có buổi làm việc với xã Tiến Hóa về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội 9 tháng đầu năm 2018 và tiến độ thực hiện các tiêu chí đạt chuẩn xây dưng nông thôn mới trong năm 2018. Tham dự có Đ/c Phan Hồng Kỳ – UVTV – Phó chủ tịch thường trực HĐND huyện.

9 tháng đầu năm nay, xã Tiến Hóa đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện trên các lĩnh vực phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, an ninh quốc phòng, xây dựng Đảng. Trong đó, đã chỉ đạo có hiệu quả công tác sản xuất nông nghiệp, vụ Đông Xuân và vụ Hè Thu tiến hành trong điều kiện thuận lợi, nên cây trồng, vật nuôi phát triển tốt. Tổng sản lượng lương thực ước tính 2.039/1.950 tấn, đạt 104,56% KH năm. Tổng đàn gia súc, gia cầm được duy trì và phát triển; Ttrên địa bàn có 3 hợp tác xã, 1 trang trại và nhiều gia trại đang hoạt động hiệu quả. Tập trung chỉ đạo thực hiện xây dựng nông thôn mới, đến nay xã đã đạt 15/19 tiêu chí, còn lại 4 tiêu chí chưa đạt; Hoạt động thu, chi ngân sách thực hiện đúng kế hoạch được giao, tổng thu ngân sách ngân sách 9 tháng đầu năm đạt 8.720 triệu đồng đạt 122.99% KH; Văn Hóa xã hội có nhiều chuyển biến tích cực; Quốc phòng-An ninh tiếp tục được giữ vững..vv.

Tại hội nghị các đại biểu đã tập trung thảo luận về những kết quả đạt được và những tổn tại hạn chế, đề xuất các giải pháp khắc phục trong thời gian tới.

          Phát biểu tại buổi làm việc đồng chí chủ tịch UBND huyện đã ghi nhận và biểu dương những kết quả mà xã Tiến Hóa đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời đồng chí đề nghị trong thời gian tới xã tiếp tục tăng cường thực hiện có hiệu quả các chương trình, đề án phát triển kinh tế – xã hội trọng điểm của huyện và đề án của địa phương; nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ hợp tác chăn nuôi, các trang trại, gia trại nhưng phải gắn với đảm bảo vệ sinh môi trường; quan tâm giải quyết các vướng mắc, tồn đọng về đất đai, hoàn thành hồ sơ thủ tục để tổ chức đấu giá đất theo quy định đảm bảo kế hoạch huyện giao; tăng cường công tác quản lý nguồn thu, chống thất thu ngân sách. Tập trung chỉ đạo quyết liệt việc thực hiện chương trình MTQG về xây dựng Nông thôn mới,; chú trọng hoàn thành 4 tiêu chí trường học, hộ nghèo, môi trường và hệ thống chính trị, phấn đấu đưa xã về đích nông thôn mới trong năm 2018 theo lộ trình của huyện đã đề ra.

Thế Nam

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.