Đồng chí Phó bí thư thường trực huyện ủy làm việc tại xã Ngư Hóa

Vừa qua, Đồng chí Trần Hữu Chức – PBT TT huyện ủy cùng đoàn công tác đã có buổi làm việc tại xã Ngư Hóa để nghe báo cáo tình hình kinh tế – xã hội, công tác xây dựng Đảng 10 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm những tháng còn lại năm 2018.

10 tháng đầu năm 2018, sản xuất nông nghiệp của xã Ngư Hóa được triển khai theo đúng lịch thời vụ. Tổng diện tích gieo trồng đạt 65,75 % kế hoạch. Chăn nuôi tiếp tục được đẩy mạnh. Công tác quản lý bảo vệ và phòng cháy, chữa cháy rừng được quan tâm thực hiện. Chương trình xây dựng Nông thôn mới được tập trung chỉ đạo, đến nay xã đã đạt 8 tiêu chí. Công tác giáo dục có nhiều chuyển biến tích cực. Quốc phòng – an ninh được giữ vững. Về công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ các cấp đã đề ra. Thực hiện nghiêm túc việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành luật của Đảng được tăng cường.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trần Hữu Chức – PBT TT huyện ủy đã nhất trí với nhiệm vụ trọng tâm về lĩnh vực phát triển kinh tế. Đồng chí đề nghị thời gian tới, xã Ngư Hóa cần tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng, chăm lo phát triển giáo dục trên địa bàn. Về công tác xây dựng Đảng, đồng chí PBT TT huyện ủy yêu cầu Đảng ủy xã Ngư Hóa cần xây dựng các kế hoạch cụ thể để thực hiện các Nghị quyết, chuyện đề. Chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức đại hội mặt trận xã. Rà soát các chỉ tiểu, nhiệm vụ chưa đạt của năm 2018 để có kế hoạch thực hiện.

                                                                                             Thương Huyền – Thanh Đạm

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.