Đồng chí phó bí thư thường trực làm việc với xã Lê Hóa

Vừa qua, Đồng chí Trần Hữu Chức – PBTT Huyện ủy đã có buổi làm việc với Đảng ủy xã Lê Hóa để nghe tình hình Kinh tế xã hội, quốc phòng – an ninh và công tác xây dựng Đảng 4 tháng đầu năm, nhiệm vụ trong thời gian tới. Cùng tham gia có Đ/c Nguyễn Đình Mão – UVTV – Trưởng ban tổ chức Huyện ủy; Đ/c Trần Quang Hiếu – UVTV- Trưởng công an huyện

Triển khai nhiệm vụ 4 tháng đầu năm, trong điều kiện khó khăn, nhưng với sự nỗ lực quyết tâm cao của cấp ủy, chính quyền, mặt trận, đoàn thể và các tầng lớp nhân dân toàn xã nên đã tạo được những chuyển biến tích cực trên tất cả các lĩnh vực. Tổng diện tích gieo trồng đạt kế hoạch đề ra, trong đó diện tích lúa 55ha đạt 100% KH;  Cây ngô 50ha đạt 96,1% KH; Cây lạc 70ha đạt 100% KH. Tổng đàn gia súc 889 con đạt 60%KH; Đàn gia cầm 6.426 con đạt 54% KH; Lĩnh vực  văn hóa xã hội thường xuyên được quan tâm; Quốc phòng – an ninh tiếp tục được giữ vững.

Về công tác xây dựng Đảng: Đảng ủy thường xuyên làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, Đảng viên; tổ chức học tập chuyên đề năm 2018 về “ Xây dựng phong cách công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM”; Tổ chức sưu tầm và biên soạn lịch sử Đảng bộ xã, giai đoạn 1930 – 2015…

Nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới tiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp; chỉ đạo thu hoạch vụ Đông – Xuân, chuẩn bị mọi điều kiện để sản xuất vụ Hè – Thu theo đúng lịch thời vụ; tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch, chương trình hành động của ban thường Tỉnh ủy, Huyện ủy; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Thế Nam

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.