Ghi nhận từ diễn tập khu vực phòng thủ huyện Tuyên Hóa năm 2019

Diễn tập khu vực phòng thủ huyện Tuyên Hóa năm 2019 diễn ra hơn 2 ngày, đêm (từ ngày 12-14/8/2019) đã thành công. Qua diễn tập đã nâng cao năng lực lãnh đạo, điều hành của cấp ủy Đảng, chính quyền; vai trò tham mưu của các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể và khả năng sẳn sàng chiến đấu, tổ chức chỉ huy hiệp đồng giữa các lực lượng trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh.

Ngày 12/8, huyện Tuyên Hóa tổ chức khai mạc diễn tập khu vực phòng thủ huyện năm 2019. Tới dự và chỉ đạo có đồng chí Đại tá Nguyễn Thành Nam- Phó Hiệu trưởng Trường Quân sự Quân khu 4, Tổ trưởng tổ đạo diễn diễn tập huyện Tuyên Hóa; cùng các thành viên đạo diễn Quân khu.

Diễn tập khu vực phòng thủ huyện Tuyên Hóa năm 2019 mang mật danh “TH-19” là cuộc diễn tập quy mô lớn, được gắn với nhiều nội dung, tình huống mới. Thành phần tham gia diễn tập gồm: lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMT, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể của huyện.

Ngay sau khi có kế hoạch diễn tập của tỉnh về nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ huyện, huyện Tuyên Hóa đã giao nhiêm vụ cho các lực lượng một cách cụ thể, chặt chẽ, tạo sự thống nhất về nhận thức, trách nhiệm, quyết tâm trong thực hiện nhiệm vụ. Đi đôi với công tác chuẩn bị về con người và văn kiện diễn tập, các đơn vị lực lượng vũ trang, các ngành chủ động xây dựng các công trình phục vụ diễn tập đúng yêu cầu, đảm bảo sát thực tế  và phù hợp với điều kiện của địa bàn.

Diễn tập khu vực phòng thủ là nội dung quan trọng trong xây dựng và hoạt động của khu vực phòng thủ huyện. Cuộc diễn tập được chia làm 3 giai đoạn. Giai đoạn 1: chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu; chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng. Giao đoạn 2: tổ chức chuẩn bị tác chiến phòng thủ. Giai đoạn 3: thực hành tác chiến phòng thủ.

Tổ chức di chuyển một bộ phận cơ quan Đảng, chính quyền, các phòng, ban, ngành, cơ quan, đoàn thể, đơn vị vào khu căn cứ chiến đấu theo tình huống giả định

Sự chuẩn bị chu đáo càng tạo nên không khí, tinh thần trách nhiệm của các thành phần tham gia diễn tập ngay từ khi bước vào diễn tập. Các tình huống giả định đặt ra được cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể thực hiện và vận hành cơ chế đúng theo kế hoạch. Nổi bật là các nội dung: Ban thường vụ Huyện ủy ban hành Nghị quyết lãnh đạo chuyển địa phương vào tình trạng khẩn cấp về quốc phòng; UBND huyện triển khai các biện pháp chuyển hoạt động của địa phương vào tình trạng khẩn cấp về quốc phòng; Ban chỉ đạo công tác phòng không nhân dân huyện triển khai kế hoạch phòng không nhân dân trong thời chiến. Các hội nghị tổ chức trong diễn tập đảm bảo đúng quy trình, nội dung, làm nổi bật vai trò các chức danh đảm nhiệm, phát huy được tính chủ động, sáng tạo trong xử lý các tình huống.

Về nội dung thực binh “đánh địch xâm nhập biên giới”, sử dụng lực lượng của Bộ chỉ huy Biên phòng tỉnh và đồn Biên phòng Ra Mai, dân quân xã Thanh Hóa. Các đơn vị tham gia đã bám sát phương án, tổ chức chiến đấu theo đúng kế hoạch. Trong diễn tập, cán bộ, chiến sĩ tham gia nêu cao ý thức trách nhiệm, chấp hành nghiêm kỷ luật, phối hợp nhịp nhàng, đồng bộ. Hành động của các lực lượng thể hiện ý thức trách nhiệm, quyết tâm cao đối với nhiệm vụ diễn tập. Việc xử lý tình huống sát với tình hình thực tế, đúng phương châm, phương pháp và tư tưởng chỉ đạo, có thể vận dụng hiệu quả vào tình huống cụ thể, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Lực lượng Đồn Biên phòng Ra Mai phối hợp dân quân xã Thanh Hóa thực binh tấn công địch xâm nhập biên giới

Tổ chức di chuyển một bộ phận cơ quan Đảng, chính quyền, các phòng, ban, ngành, cơ quan, đoàn thể, đơn vị vào khu căn cứ chiến đấu. Trong từng giai đoạn diễn tập, các hội nghị quan trọng được tiến hành, như hội nghị Ban chấp hành đảng bộ huyện, Kỳ họp bất thường HĐND huyện ban hành Nghị quyết chuyển địa phương vào thời chiến; Đảng ủy quân sự huyện thông qua Quyết tâm tác chiến phòng thủ; Đảng ủy Công an huyện ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ trong thời chiến;….  Hội nghị các ban, ngành đảm bảo đúng quy trình, phát huy được dân chủ trong thảo luận, giải quyết tốt các tình huống đặt ra. Các thành phần, lực lượng tham gia diễn tập đã nắm vững, vận dụng linh hoạt, sáng tạo quan điểm chỉ đạo diễn tập.

Qua hơn 2 tháng nỗ lực làm tốt mọi công tác chuẩn bị và hơn 2 ngày đêm thực hành diễn tập, cuộc diễn tập khu vực phòng thủ huyện Tuyên Hóa đã hoàn thành đúng kế hoạch, đạt mục đích, yêu cầu đề ra.

Công tác tổ chức diễn tập sát thực tế, sát với những tình huống có thể xảy ra nhằm kịp thời cảnh báo, dự báo, nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, cán bộ và nhân dân địa phương trước âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch. Các đơn vị, lực lượng tham gia đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ gắn chức năng, nhiệm vụ của ngành, vận dụng sáng tạo nguyên tắc lý luận với thực tiễn của địa phương vào các nội dung diễn tập. Thực hiện các nội dung thể hiện rõ cơ chế Đảng lãnh đạo, chính quyền điều hành, cơ quan quân sự, công an và các phòng ban, ngành, đoàn thể làm tham mưu. Trong đó Ban chỉ huy Quân sự huyện đã phát huy tốt vai trò nòng cốt trong tham mưu, phối hợp, hiệp đồng và tổ chức thực hiện. Các thành phần tham gia diễn tập chủ động thực hiện tốt các nhiệm vụ đúng kế hoạch diễn tập đề ra, hiệp đồng chặt chẽ giữa các phòng, ban, ngành, đoàn thể và các lực lượng. Trong diễn tập phối hợp linh hoạt, chặt chẽ, bảo đảm an toàn tuyệt đôi về người, phương tiện và vũ khí trang bị cả trước, trong và sau diễn tập.

Đã có 5 tập thể và 8 cá nhân có thành tích cao trong công tác diễn tập được UBND huyện tặng giấy khen

Thành công của cuộc diễn tập là sự nỗ lực, phấn đấu của cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang trên địa bàn huyện. Thông qua diễn tập nâng cao năng lực lãnh đạo, điều hành, khả năng vận dụng nguyên tắc lý luận khu vực phòng thủ với thực tiễn của cấp ủy, chính quyền, các ngành. Đồng thời cũng là cơ sở nền tảng để lực lượng vũ trang huyện tiếp tục phát  huy vai trò nòng cốt trong công tác tham mưu phối hợp, hiệp đồng, thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự quốc phòng, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc tạo điều kiện thuận lợi để huyện đẩy mạnh phát triển kinh tế, xã hội, tăng cường quốc phòng an ninh, cùng cả nước thực hiện thắng lợi công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

Trần Tuyến

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.