HĐND huyện thông qua Nghị quyết sáp nhập xã Nam Hóa với xã Thạch Hóa

Ngày 15/8, HĐND huyện Tuyên Hóa tổ chức kỳ họp thứ 8 (kỳ họp bất thường), khóa XI, nhiệm kỳ 2016 – 2021 để xem xét, thảo luận và thông qua dự thảo Nghị quyết sáp nhập xã Nam Hóa vào xã Thạch Hóa thành xã Thạch Hóa, giai đoạn 2019 – 2021. 

Xã Nam Hóa và xã Thạch Hóa, huyện Tuyên Hóa là hai đơn vị hành chính tiếp giáp nhau, được thành lập trên cơ sở chia tách từ xã Thạch Hóa cũ vào tháng 7/2003.

Hiện, xã Nam Hóa có diện tích 23,67 km2, dân số 2.298 người, là xã đạt dưới 50% tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên và quy mô dân số theo quy định tại Nghị quyết số 1211 năm 2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc Hội về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính. Do đó xã Nam Hóa sẽ được sáp nhập vào xã Thạch Hóa và lấy tên chung là xã Thạch Hóa. Sau khi sáp nhập, đơn vị hành chính mới có tổng diện tích 75,91 km2, đạt 165,8% và quy mô dân số là 8.646 người, đạt 172,9% so với tiêu chuẩn.

Sau khi xem xét các báo cáo, tờ trình và phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2019-2021 của UBND huyện; Kỳ họp đã tiến hành thảo luận và thống nhất thông qua Nghị quyết về tán thành chủ trương sáp nhập xã Nam Hóa vào xã Thạch Hóa thành xã Thạch Hóa, thuộc huyện Tuyên Hóa, giai đoạn 2019 – 2021.

Dự kiến, trụ sở làm việc của đơn vị hành chính mới được đặt tại trụ sở xã Thạch Hóa hiện nay. Sau khi sát nhập xã Nam Hóa vào xã Thạch Hóa thì huyện Tuyên Hóa giảm còn 18 xã và 01 thị trấn.

Trước đó, HĐND xã Thạch Hóa và xã Nam Hóa cũng đã biểu quyết thông qua chủ trương và phương án sát nhập xã Nam Hóa vào xã Thạch Hóa với tỷ lệ ở xã Thạch Hóa là 92,3%, xã Nam Hóa 100%. Kết quả lấy ý kiến cử tri xã Thạch Hóa đạt 93,15%, xã Nam Hóa đạt 94,27% cử tri đồng ý.

Văn Tư

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.