Hội nông dân huyện Tuyên Hóa lao động giúp bà con dân tộc bản Kè – xã Lâm Hòa

Thực hiện sự phân công, chỉ đạo của Ban thường vụ Huyện ủy Tuyên Hóa, vừa qua, Hội Nông dân huyện phối hợp với Hội nông dân xã Lâm Hóa tổ chức lao động giúp đỡ bà con dân tộc bản Kè, xã Lâm Hóa.

 Bản Kè, xã Lâm Hóa hiện có 54 hộ với 212 nhân khẩu đồng bào Mã Liềng, thuộc dân tộc Chứt sinh sống. Bản có 16,35 ha đất trồng cây các loại trong đó diện tích đất trồng lúa là 3,8 ha. Những năm qua, bà con nơi đây được nhà nước hỗ trợ 100 % các loại giống cây trồng. Tuy nhiên với phương thức canh tác còn lạc hậu nên năng suất và chất lượng cây trồng còn thấp. Nhằm giúp bà con chủ động trong sản xuất, Hội nông dân huyện đã huy động hội viên tiến hành lao động, hướng dẫn bà con phương thức sản xuất, canh tác.

Hội Nông dân huyện đã mua dây thép gai, cọc giúp bà con bản Kè rào mẫu xung quanh bờ ruộng nhằm bảo vệ cây trồng không bị gia súc phá hoại. Bên cạnh đó, Hội còn tiến hành cung cấp một số giống cây trồng như: rau màu, cây ăn quả với tổng trị giá gần 8 triệu đồng.  Hội nông dân huyện cũng đã trực tiếp trồng mẫu một số vườn rau, cây ăn quả, hướng dẫn bà con cách trồng cây làm cỏ, bón phân…

Đây là hoạt động có ý nghĩa của Hội viên Hội nông dân huyện Tuyên Hóa nhằm giúp bà con đồng bào dân tộc thiểu số chủ động trong sản xuất, từng bước vươn lên ổn định cuộc sống, xóa đói giảm nghèo.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.