Hội Nông dân xã Châu Hóa đồng hành cùng nông dân phát triển kinh tế

Thời gian qua, cùng với việc xây dựng tổ chức hội vững mạnh, Hội Nông dân xã Châu Hóa, huyện Tuyên Hóa đã đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, kinh doanh, giúp hội viên vươn lên thoát nghèo và làm giàu chính đáng.

Hội Nông dân xã Châu Hóa hiện có 810 hội viên, sinh hoạt tại 5 chi hội. Để giúp hội viên phát triển kinh tế, hàng năm Hội đã đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ hội viên như cho vay vốn sản xuất kinh doanh, dạy nghề, triển khai xây dựng nhiều mô hình điểm cùng những biện phát chỉ đạo thiết thực, hiệu quả giúp hội viên vươn lên thoát nghèo và làm giàu chính đáng. Hội đã đứng ra ủy thác với Ngân hàng chính sách xã hội và tín chấp với Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn tạo điều kiện cho hội viên nông dân tiếp cận với các nguồn vốn ưu đãi phục vụ sản xuất, kinh doanh. Đến nay tổng nguồn vốn do Hội quản lý trên 20 tỷ đồng, cho 415 hộ vay. Ngoài ra, Hội Nông dân xã còn xây dựng được 71 triệu đồng quỹ hỗ trợ nông dân, cho 34 hộ vay để phát triển sản xuất. Hội cũng đã liên kết, phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể đẩy mạnh các hoạt động dịch vụ, tư vấn, chuyển giao KHKT, dạy nghề, tiêu thụ sản phẩm cho nông dân. Bên cạnh đó, Hội cũng tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, hướng dẫn hội viên và nông dân phát huy tiềm năng, lợi thế của địa phương và các chính sách hỗ trợ của cấp trên để chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa, xây dựng các mô hình phát triển kinh tế cho thu nhập cao. Phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau giảm nghèo và làm giàu chính đáng được Hội phát động đến toàn thể hội viên, được đông đảo cán bộ, hội viên đồng tình và triển khai thực hiện. Đến nay, toàn xã có 114 hội viên nông dân đạt danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Trong đó, cấp Trung ương 01 hộ, cấp Tỉnh 6 hộ, cấp Huyện 10 hộ và cấp xã 97 hộ.

                 Nông dân xã Châu Hóa chuyển đổi cơ cấu cây trồng mang lại hiệu quả kinh tế cao

Với những cách làm hay, thiết thực, Hội Nông dân xã Châu Hóa đã từng bước giúp hội viên phát triển sản xuất, vươn lên thoát nghèo và làm giàu. Kết quả trong 5 năm qua, Hội đã trực tiếp giúp đỡ xóa được 21 hộ thoát nghèo, xóa 05 nhà tạm bợ và phối hợp giúp đỡ hàng chục hộ nghèo, cận nghèo vươn lên làm ăn khá, giàu, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của xã xuống còn 6,14% năm 2017.

Phát huy những kết quả đã đạt được, trong thời gian tới, Hội Nông dân xã Châu Hóa tiếp tục vận động hội viên thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, phát triển sản xuất, nâng cao chất lượng cuộc sống. Đồng thời, xây dựng tổ chức hội vững mạnh, là điểm tựa tin cậy của hội viên và nông dân.

Văn Tư

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.