HỘI THẢO ĐẦU BỜ MÔ HÌNH TRÌNH DIỄN GIỐNG NGÔ LAI CP511 TẠI XÃ CHÂU HÓA

Vừa qua, Trạm khuyến nông huyện Tuyên Hóa phối hợp với Công ty TNHH hạt giống CP Việt Nam, UBND xã Châu Hóa tổ chức Hội thảo đầu bờ mô hình trình diễn giống ngô lai CP511 vụ đông xuân tại thôn Uyên Phong, xã Châu Hóa.

Mô hình trình diễn giống ngô lai CP511 có quy mô 0,25 ha với sự tham gia của 4 hộ gia đình. Qua thực tế triển khai mô hình cho thấy, cây ngô lai CP511 có tỷ lệ nảy mầm cao, khả năng chống chịu với sâu bệnh tốt, khẳng năng chống hạn vượt trội, phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng tại địa phương. Không những vậy, ngô lai CP511 còn có ưu điểm là độ đồng đều cao, tán lá rộng, xanh đậm bền, bắp đều, to hạt đóng mút đầu bắp, năng suất tại điểm sản xuất thử đạt 80 tạ/ha. Qua hạch toán hiệu quả kinh tế cho thấy, với cùng một đơn vị diện tích, giống ngô CP511 cho năng suất cao hơn so với các giống đang trồng phổ biến tại địa phương từ 10 – 15 tạ/ha.

Thông qua mô hình đã chuyển giao các tiến bộ kỹ thuật trong sản xuất và thâm canh cây ngô đến người dân, đặc biệt là việc sử dụng các giống mới nhằm nâng cao năng suất, tăng thu nhập. Mặt khác sự thành công của mô hình là cơ sở để người dân mạnh dạn đưa các giống ngô mới vào sản xuất thay thế các giống ngô cũ, góp phần chuyển dịch cơ cấu cây trồng, từng bước thúc đẩy sản xuất phát triển, nâng cao đời sống cho nông dân.

Thùy Nhung

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.