HUYỆN ỦY SƠ KẾT 3 NĂM THỰC HIỆN CHỈ THỊ 05 CT/TW CỦA BỘ CHÍNH TRỊ

       Ngày 9/5, Huyện ủy Tuyên Hóa tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện chỉ thị 05 CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đồng chí Trần Hữu Chức – PBTTTHU chủ trì hội nghị.

          Sau 3 năm thực hiện chỉ thị 05 CT/TW của Bộ chính trị, tại Đảng bộ cơ quan Huyện ủy đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống, nâng cao tinh thần trách nhiệm thực hiện chức trách, nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên và đoàn viên. Đảng bộ cơ quan Huyện ủy đã đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ chí Minh vào sinh hoạt thường xuyên; gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI)  một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay; Nghị quyết TW4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng, ngăn chặn đẩy lùi những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Tập trung chỉ đạo và tổ chức thực hiện chỉ thị bằng những cách làm hay, sáng tạo, thiết thực, hiệu qủa, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ, xây dựng Đảng bộ ngày càng trong sạch vững mạnh. Kết quả, 3 năm qua cơ quan huyện ủy liên tục được xếp loại “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”; Đảng bộ cơ quan 3 năm liền đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu.

          Thời gian tới, Đảng bộ cơ quan Huyện ủy tiếp tục quán triệt, thực hiện có hiệu quả chỉ thị số 05 của Bộ chính trị. Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và sinh hoạt các đoàn thể chính trị xã hội bằng các buổi sinh hoạt chuyên để về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh v.v

          Dịp này, Huyện ủy Tuyên Hóa đã tặng giấy khen cho 2 tập thể và 3 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong 3 năm thực hiện chỉ thị 05 CT/TW của Bộ chính trị.

Thùy Nhung

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.