Khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng cho bí thư chi bộ, khóa 1, năm 2018

Ngày 23/7, Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng cho bí thư chi bộ, khóa 1, năm 2018. Tham dự có Đ/c Nguyễn Đình Mão – UVTV – Trưởng ban tổ chức Huyện ủy; Đ/c Nguyễn Minh Lự – UVTV – Trưởng ban tuyên giáo Huyện ủy – giám đốc trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện.

Trong thời gian 3 ngày (từ ngày 23 – 25/7/2018) 74 học viên là bí thư chi bộ cơ sở của 10 xã, thị trấn (gồm Thạch Hóa, Nam Hóa, Đồng Hóa, Thuận Hóa, Lê Hóa, Kim Hóa, Hương Hóa, Thanh Hóa, Lâm Hóa và Thị trấn Đồng lê) sẽ được tiếp thu 5 chuyên đề : Công tác tư tưởng, đấu tranh phòng chống suy thoái về tư tưởng chính trị trong đời sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong Đảng; Tổ chức cơ sở Đảng về nhiệm vụ của chi ủy, bí thư chi bộ; Công tác tổ chức của chi bộ, đảng bộ ở cơ sở; Nghiệp vụ công tác đảng viên tại chi bộ nông thôn; công tác vận động nhân dân của chi bộ, đảng bộ cơ sở; công tác kiểm tra, giám sát, khen thưởng, kỷ luật chi bộ, đảng bộ cơ sở.

Thông qua lớp học nhằm giúp bí thư chi bộ ở cơ sở trên địa bàn huyện cập nhật, nắm rõ nghiệp vụ công tác Đảng; đặc biệt là vị trí, chức năng, nhiệm vụ của tổ chức cơ sở Đảng; phương thức lãnh đạo và và công tác xây dựng đảng ở chi bộ. Từ đó vận dụng vào thực tiễn công tác lãnh đạo, thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương, góp phần xây dựng chi bộ, Đảng bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Thế Nam

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.