Khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác theo dõi thi hành pháp luật và xử lý vi phạm hành chính năm 2020

Sáng ngày 15/9, tại Trung tâm bồi dưỡng Chính trị huyện, Phòng Tư pháp phối hợp với UBND huyện Tuyên Hóa tổ chức tập huấn nghiệp vụ xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật cho 76 học viên là chủ tịch, trưởng công an xã, công chức tư pháp hộ tịch, công chức địa chính xây dựng của các xã, thị trấn trên địa bàn toàn huyện.

Tham dự buổi khai giảng có đồng chí Hồ thị Bích Hà – UVTV – Trưởng Ban Tuyên giáo huyện ủy – giám đốc trung tâm bồi dưỡng Chính trị huyện, đồng chí Cao Xuân Tín – HUV – Phó chủ tịch thường trực UBND huyện.

Trong thời gian 2 ngày, các học viên sẽ được nghe các giảng viên phổ biến một số  nội dung như: luật xử lý vi phạm hành chính; Nghị định số 81/2013 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật xử lý vi phạm hành chính; nghị định số 97/2017 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 81/2013; Nghị định số 19/2020 quy định về kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành Pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; kỷ năng lập biên bản vi phạm hành chính.

Lớp tập huấn nhằm giúp cho đội ngũ cán bộ là những người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính và công chức phụ trách công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính các xã, thị trấn, trên địa bàn huyện được trang bị thêm các kiến thức cơ bản về áp dụng biện pháp xử lý vi phạm hành chính tại địa phương; giúp cho việc giải quyết, xử lý các vi phạm hành chính được thực hiện bảo đảm đúng theo quy định của Luật và các văn bản pháp luật có liên quan; góp phần tích cực vào việc giữ gìn trật tự, kỷ cương, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của công dân.

                                                                                                   Thanh Đạm

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.