Khai giảng lớp LLCT và bồi dưỡng nghiệp vụ công tác hội phụ nữ cở sở năm 2017

 

Vừa qua, Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Tuyên Hóa phối hợp với Hội liên hiệp phụ nữ huyện khai giảng lớp bồi dưỡng LLCT và nghiệp vụ công tác hội phụ nữ cơ sở năm 2017. Dự lễ khai giảng có Đ/c Bùi Thanh Chuyên – UVTV – Trưởng ban dân vận huyện ủy.

Tham gia lớp học có 80 học viên là các chi hội trưởng, chi hội phó Chi hội phụ nữ ở cơ sở của 20 xã, Thị trấn. Trong thời gian 3 ngày (Từ ngày 2/8 đến ngày 4/8/2017) các học viên được tiếp thu 6 chuyên đề đó là: Hệ thống chính trị và phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị ở nước ta hiện nay; 3 nhiệm vụ trọng tâm của Hội phụ nữ theo nghị quyết Đại hội HLHPN toàn quốc lần thứ XII; giới thiệu Điều lệ Hội LHPN Việt Nam; công tác quản lý hồ sơ, số sách tổ chức hội; công tác tổ chức xây dựng hội ở cơ sở…/.

Thông qua lớp tập huấn giúp các hội viên nắm chắc các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, đồng thời giúp cho cán bộ hội phụ nữ cơ sở nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ trong công tác hội góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Ngoài ra, tăng cường phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể và chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương về những hoạt động của công tác hội và phong trào phụ nữ, nhằm xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh.

                                                                                                                                                                                                Thế Nam

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.