Lãnh đạo MTTQVN tỉnh dự ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại khu dân cư thôn Bàu 3, xã Tiến Hóa

Đồng chí Trương Văn Hởi – PCT TT MTTQVN tỉnh đã đến dự ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại khu dân cư văn hóa thôn Bàu 3, xã Tiến Hóa. Tham dự ở huyện có đồng chí Phạm Xuân Kỳ – UVTV – Chủ tịch UBMTTQVN huyện.

 

Thôn Bàu 3 hiện có 156 hộ, 546 khẩu, trong đó có 23 hộ giáo dân. Trong năm qua, thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đã được cán bộ và nhân dân thôn Bàu 3 hưởng ứng, đem lại hiệu quả thiết thực trên nhiều mặt của đời sống xã hội. Ban công tác mặt trận thôn đã làm tốt công tác vận động nhân dân đóng góp ngày công, cát, sạn đổ bê tông các tuyến đường trong thôn, làm sân bóng chuyền, hàng rào nhà văn hóa, giá trị hàng trăm triệu đồng. Thu nhập bình quân đầu người đạt 30 triệu đồng/người/năm. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 7,05%, hộ cận nghèo 13,4%. Phong trào  xây dựng KDC văn hóa, gia đình văn hóa được quan tâm. Là KDC giữa vững danh hiệu khu dân cư văn hóa 5 năm liền, tỷ lệ hộ đạt gia đình văn hóa hàng năm đạt 90%, trong thôn không có người vi phạm pháp luật….

          Phát biểu tại buổi lễ, lãnh đạo MTTQVN tỉnh đã biểu dương những kết quả đạt được của thôn Bàu 3 trong thời gian qua, mong muốn người dân trong thôn tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết đẩy mạnh các phong trào, các cuộc vận động nhất là mở rộng nâng cao chất lượng cuộc vận động ” Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; tiếp tục giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, áp dụng khoa học kỹ thuật, nâng cao hiệu quả trong sản xuất; thực hiện tốt phong trào xây dựng nông thôn mới và công tác giảm nghèo; duy trì tốt các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao ở địa phương.

Nhân dịp này, nhiều tập thể, cá nhân được ban công tác mặt trận thôn khen thưởng vì đã có thành tích trong thực hiện cuộc vận động ” Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

                                                                                                                         Thế Nam

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.