Nuôi gà ri dưới tán cây lâu năm

Nhằm xúc tiến việc xây dựng thương hiệu “Gà đổi Tuyên Hóa” trong thời gian tới, vừa qua UBND huyện Tuyên Hóa đã chỉ đạo Trạm Khuyến nông huyện và các xã, thị trấn triển khai Dự án Nuôi gà ri dưới tán cây lâu năm. Đây cũng là cơ sở để thành lập các tổ hợp tác và hợp tác xã nuôi gà trên địa bàn huyện.

Được triển khai từ tháng 10/2017, Dự án Nuôi gà ri dưới tán cây lâu năm tại huyện Tuyên Hóa có quy mô 3.800 con gà với 19 hộ gia đình tham gia thuộc các xã Lê Hóa, Thuận Hóa, Sơn Hóa và thị trấn Đồng Lê. Các hộ tham gia dự án phải có diện tích vườn trồng cây lâu năm từ 500m2 trở lên, có chuồng trại và điều kiện để chăn nuôi gà thả vườn. Mỗi hộ tham gia dự án được hỗ trợ 200 con gà giống 3 ngày tuổi, loại gà lai ¾ máu ri. Trong quá trình chăn nuôi, các hộ được hỗ trợ một phần thức ăn, 100% thuốc thú y và được tập huấn kỹ thuật chăn nuôi, phòng bệnh cho gà.

Qua triển khai dự án cho thấy: Gà lai ¾ máu ri có khả năng sinh trưởng và phát triển tốt, phù hợp với điều kiện tự nhiên và xã hội trên địa bàn huyện, tỷ lệ nuôi sống cao, ít dịch bệnh, chất lượng gà thịt ngon, dễ bán vì vậy cần khuyến cáo để nhân rộng.

Mô hình nuôi gà ri dưới tán cây lâu năm của chị Cao Thị Dương ở thôn Tam Đa, xã Sơn Hóa

Thời gian tới, Ban chỉ đạo xây dựng thương hiệu “Gà đồi Tuyên Hóa” sẽ thành lập một số tổ hợp tác và hợp tác xã nuôi gà ri dưới tán cây lâu năm, đồng thời hoàn thiện một số thủ tục pháp lý để sớm được cấp chứng nhận thương hiệu “Gà đồi Tuyên Hóa”.

Văn Tư

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.