Ra mắt cuốn sách lịch sử Đảng bộ xã Đồng Hóa giai đoạn 1930 – 2015

Nhân kỷ niệm 74 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 – 02/9/2019), vừa qua, Đảng bộ xã Đồng Hóa (huyện Tuyên Hóa) tổ chức lễ ra mắt cuốn sách Lịch sử Đảng bộ xã, tập 1 (giai đoạn 1930 -2015). Tham dự có đồng chí Lê Công Hữu – TUV – Bí thư Huyện ủy; Đồng chí Trần Hữu Chức – PBT TT Huyện ủy; Đồng chí Lê Nam Giang – PBT Huyện ủy – Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí trong BTV Huyện ủy, thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, UBMTTQVN huyện.

Cuốn sách Lịch sử Đảng bộ xã Đồng  Hóa, tập 1 (giai đoạn 1930 – 2015) dày 286 trang. Ngoài phần giới thiệu và kết luận, cuốn sách gồm có 6 chương. Nội dung cuốn sách đã dựng lại bức tranh toàn cảnh của quê hương, con người và truyền thống lịch sử, văn hóa của nhân dân trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, cũng như trong công cuộc đổi mới xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đã một lòng đi theo đảng, cần cù, chịu khó trong lao động sản xuất, anh dũng hi sinh trong chiến đấu với kẻ thù, góp phần đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng quê hương đất nước, xây dựng quê hương Đồng Hóa anh hùng.  Đây là cuốn sách có kế thừa, chọn lọc các nội dung của lịch sử Đảng bộ Tỉnh Quảng Bình, lịch sử Đảng bộ Huyện Tuyên Hóa tập I, II, III, các tư liệu lịch sử của Đảng bộ qua các kỳ đại hội.

Việc sưu tầm, nghiên cứu và biên soạn cuốn lịch sử Đảng bộ xã Đồng Hóa (giai đoạn 1930 – 2015) đã đáp ứng lòng mong đợi của toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân xã nhà. Thông qua đó nhằm giáo dục truyền thống cách mạng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, đặc biệt là giáo dục cho thế hệ trẻ lòng tự hào và truyền thống cách mạng quê hương. Qua đó, kế thừa và phát huy tinh thần cách mạng của thế hệ cha anh, đoàn kết nhất trí trong Đảng, trong nhân dân, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn thử thách để thực hiện tốt nhiệm vụ cách mạng giai đoạn mới.

Tại buổi lễ, Đảng ủy xã Đồng Hóa đã trao tặng cuốn sách lịch sử Đảng bộ cho các đại biểu tham dự, đồng thời thông qua Quy chế quản lý, sử dụng cuốn lịch sử Đảng bộ xã. 

Thế Nam

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.