Ra mắt mô hình “Xóm dân cư kiểu mẫu” trong đồng bào công giáo

Ngày 14/11, UBMTTQVN xã Đồng Hóa phối hợp với các ban ngành đoàn thể tổ chức hội nghị ra mắt mô hình “xóm dân cư kiểu mẫu” trong đồng bào công giáo tại xóm 4 , thôn Đại Sơn.

Tại buổi lễ, Ban tổ chức đã thông qua quyết định thành lập mô hình; quyết định thành lập Ban chỉ đạo, nhóm nồng cốt, tổ tự quản xây dựng mô hình “ xóm kiểu mẫu”, giao trách nhiệm cụ thể cho các thành viên. Hội nghị cũng đã thông qua quy chế làm việc, các tiêu chí thực hiện mô hình như: Tiêu chí về nhà ở, tiêu chí vườn hộ và công trình chăn nuôi, hàng rào, đường giao thông, văn hóa giáo dục.v.v. nhằm xây dựng thành công xã nông thôn mới theo bộ tiêu chí Quốc gia. Việc xây dựng mô hình xóm dân cư kiểu mẫu nhằm tuyên truyền, nâng cao ý thức của người dân về việc giữ gìn cảnh quan môi trường, nhà ở, xây dựng nếp sống văn hóa văn minh, lành mạnh, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương. Từ đó, tăng thêm mối đoàn kết trong cộng đồng dân cư và huy động được sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong xây dựng nông thôn mới. Đồng thời, tạo ra diện mạo mới trong các khu dân cư về cảnh quan, môi trường.

            Thương Huyền – Thế Nam

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.