Tập huấn nghiệp vụ hòa giải cơ sở năm 2020

Ngày 17/9, Trung tâm bồi dưỡng Chính trị huyện phối hợp với Phòng Tư pháp huyện, tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ hòa giải cơ sở năm 2020 cho các đồng chí là Bí thư chi bộ, trưởng Ban công tác mặt trận kiêm tổ trưởng tổ hòa giải ở cơ sở.

Tại hội nghị đại biểu đã được các đồng chí lãnh đạo Phòng tư pháp huyện truyền đạt những nội dung liên quan đến công tác hòa giải ở cơ sở, như: Luật hòa giải cơ sở  năm 2013; Nghị định số 15/2014/NĐ – CP ngày 27/2/2014 của Chính phủ  Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật hòa giải cơ sở; Thông tư số 100/2014/TTLT- BTC ngày 30/7/2014 của Bộ tài chính Quy định về việc lập dự toán, quản lý sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện công tác hòa giải cơ sở; Một số nội dung cơ bản của Luật dân sự; Luật đất đai.

Qua nội dung tập huấn, giúp hòa giải viên cơ sở nắm được nội dung cơ bản của những văn bản của pháp luật có liên quan đến hoạt động hòa giải, nắm vững một số kỹ năng cần thiết, từ đó áp dụng vào thực tế nâng cao hiệu quả công tác hòa giải ở cơ sở.

Thúy Hằng

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.