Thôn Hà Trang (xã Nam Hóa) tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2018

 

Ngày 15/11, thôn Hà Trang (xã Nam Hóa) đã tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc.

Thôn Hà Trang có 214 hộ với 791 khẩu. Những năm gần đây, được sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương, bộ mặt nông thôn ở thôn Hà Trang đã có những chuyển biến rất tích cực trên các lĩnh vực kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh. Đến nay, tỷ lệ hộ nghèo trong thôn chỉ còn 58 hộ, giảm 21 hộ so với năm 2017, chiếm tỷ lệ 24 %. Bà con trong thôn đã thực hiện tốt 5 nội dung của cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và các phong trào thi đua yêu nước khác, ban công tác mặt trận khu dân cư thường xuyên vận động bà con vệ sinh đường làng ngõ xóm, xây dựng cơ sở hạ tầng. Cuộc vận động đã phát huy được quyền làm chủ của nhân dân, qua đó, giúp người dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, góp phần ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

Phát huy những thành tích đạt được thôn Hà Trang tiếp tục đoàn kết, huy động nguồn lực để xây dựng thôn ngày càng phát triển; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa bàn dân cư.

Tại buổi lễ, UBND xã Nam Hóa đã trao giấy chứng nhận cho các hộ gia đình đạt gia đình văn hóa 3 năm liên tục và ban công tác mặt trận thôn Hà Trang đã phát động xây dựng gia đình văn hóa năm 2019, đã có 140 hộ đăng ký tham gia.

Thương Huyền – Thế Nam

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.