Tổ chức thành công lễ kỷ niệm 45 năm Ngày hi sinh của 13 cán bộ, chiến sỹ trạm cơ vụ A69

Ngày 02/7, Lữ đoàn 134- binh chủng thông tin liên lạc phối hợp với huyện Tuyên Hóa đã tổ chức thành công Lễ kỷ niệm 45 năm Ngày hi sinh của 13 cán bộ, chiến sỹ Trạm Cơ vụ A69 , đại đội 9 , trung đoàn 134, binh chủng thông tin liên lạc( 2/7/1972 – 2/7/2017)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.