Triển khai nhiệm vụ xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện, cụm an toàn làm chủ 6 tháng cuối năm 2020

Ngày 3/7, Ban chỉ đạo xây dựng cơ sở huyện Tuyên Hóa tổ chức Hội nghị sơ kết nhiệm vụ xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện, cụm an toàn làm chủ 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020. Đồng chí Trần Hữu Chức- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Trưởng Ban chỉ đạo xây dựng cơ sở huyện chủ trì hội nghị.

6 tháng đầu năm, Ban chỉ đạo xây dựng cơ sở huyện đến các xã, thị trấn đã chủ động xây dựng và triển khai chương trình, kế hoạch, nội dung thực hiện nhiệm vụ xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện, cụm an toàn làm chủ với nhiều nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, đạt hiệu quả cao. Cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành đã quán triệt đầy đủ các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện, cụm an toàn làm chủ. Kinh tế trên địa bàn huyện tiếp tục tăng trưởng, văn hóa – xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, quốc phòng – an ninh được củng cố và tăng cường, đời sống của nhân dân ngày càng được cải thiện, nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý, điều hành của chính quyền các cấp. Kết quả phân loại cơ sở 6 tháng đầu năm 2020 có 18/20 xã, thị trấn đạt vững mạnh toàn diện, 6/6 cụm đạt cụm an toàn làm chủ, không có xã, thị trấn, cụm yếu kém.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, làm rõ những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm; phân tích những tồn tại, hạn chế, chỉ ra nguyên nhân và đề xuất nhiều giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện, cụm an toàn làm chủ trong 6 tháng cuối năm 2020.

Kết luận hội nghị, đồng chí Trần Hữu Chức- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy đề nghị các đồng chí trong Ban chỉ đạo xây dựng cơ sở huyện, Ban điều hành cụm, Ban xây dựng cơ sở xã, thị trấn tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm, phát huy vai trò của mình trong chỉ đạo, điều hành, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra về xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện, cụm an toàn làm chủ 6 tháng cuối năm 2020.

Văn Tư – Thanh Đạm

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.