Tuyên Hóa Chi cục thuế huyện tổ chức hội nghị đối thoại với doanh nghiệp lần thứ nhất, năm 2019

Ngày 28/5, Chi cục Thuế huyện Tuyên Hóa tổ chức hội nghị đối thoại với doanh nghiệp lần 1 năm 2019

Tại hội nghị, các đơn vị doanh nghiệp trên địa bà huyện Tuyên Hóa đã được phổ biến những nội dung cơ bản của Thông tư số 132/TT – BTC ngày 28/12/2018 của Bộ tài chính về Hướng dẫn chế độ kế toán cho Doanh nghiệp siêu nhỏ, thông tư này gồm có 4 chương, 20 điều; Hướng dẫn triển khai thực hiện hệ thống thuế điện tử e Tax; Phổ biến các quy định về tài chính, kinh phí công đoàn. Cũng tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Chi cục thuế cũng phổ biến thêm những thông tin, giúp doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện những chính sách, pháp luật của nhà nước về thuế.

Thông qua hội nghị đối thoại này nhằm giúp cho các đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn huyện nắm vững các điểm mới của chính sách thuế và cùng với Chi cục thuế huyện Tuyên Hóa tìm ra các biện pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc góp phần tăng thu ngân sách cho Nhà nước.

Cũng trong dịp này, đại diện lãnh đạo Chi cục thuế Huyện Tuyên Hóa đã trao tặng giấy khen của Cục Thuế Quảng Bình cho 4 đơn vị thực hiện tốt chính sách pháp luật thuế năm 2018.

                                                                        Thúy Hằng – Thế Nam

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.