Tuyên Hóa Đàn bò lai đạt trên 60 %

        Thực hiện Đề án “Phát triển đàn bò lai giai đoạn 2016 – 2020”, thời gian qua huyện Tuyên Hóa đã triển khai nhiều giải pháp nhằm phát triển đàn bò lai, thay thế dần giống bò bản địa, nhằm nâng cao tầm vóc và chất lượng đàn bò, qua đó đã thu được nhiều kết quả đáng ghi nhận.

         Triển khai đề án phát triển đàn bò lai, huyện Tuyên Hóa đã đề ra chính sách hỗ trợ chăn nuôi, như: hỗ trợ chăn nuôi bò lai 50% máu ngoại và tổng đàn thường xuyên có từ 5 con trở lên/hộ với mức 300.000 đồng/con; Từ năm 2018, đã tăng lên 500.000 đồng/ con đối với bò cái sinh sản, 300.000 đồng/ con đối với bò đực, bò thịt) và hỗ trợ trang trại chăn nuôi 30 triệu đồng/ trang trại. Huyện Tuyên Hóa hiện có 17 trang trại được cấp giấy chứng nhận, trong đó có 13 trang trại chăn nuôi; 2 trang trại tổng hợp, thành lập13 tổ hợp tác chăn nuôi bò tại 7 xã, gồm: Cao Quảng, Thuận Hóa, Lê Hóa, Kim Hóa, Thanh Hóa, Sơn Hóa, Tiến Hóa. Phần lớn các tổ hợp tác này đều được đầu tư kinh phí, tập huấn về kỹ thuật, giữa các tổ và thành viên tổ hợp tác thường xuyên có sự trao đổi thông tin về kỹ thuật, giá cả, thị trường. Từ năm 2016, đến nay, Tuyên Hóa đã trích 823 triệu đồng từ Ngân sách của huyện để hỗ trợ các hộ chăn nuôi bò. Bên cạnh đó, Huyện còn khuyến khích nông dân chuyển đổi đất sản xuất kém hiệu quả sang trồng cỏ phục vụ chăn nuôi. Toàn huyện hiện có trên 500ha cỏ các loại, chủ yếu là cỏ VA06 và cỏ voi. Các cơ quan chức năng tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân xây dựng và vệ sinh chuồng trại, đảm bảo vệ sinh thú y nhằm ngăn ngừa và hạn chế dịch bệnh.

       Đến nay, tổng đàn bò toàn huyện là 15.765 con, trong đó, bò lai chiếm trên 63% tổng đàn.

                                                                                             Thương Huyền – Thế Nam

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.