Tuyên Hóa Giao ban công tác dân vận 6 tháng đầu năm 2019

 Ngày 28/6, Ban thường vụ huyên ủy Tuyên Hóa tổ chức hội nghị giao ban công tác Dân vận của hệ thống chính trị huyện 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Dự hội nghị có các Đ/c trong ban thường vụ huyện ủy, TT HĐND, Lãnh đạo UBND, UBMTTQVN huyện. Đồng chí Trần Hữu Chức – PBTTT huyện ủy chủ trì hội nghị.

6  tháng đầu năm 2019, công tác dân vận của hệ thống chính trị tại huyện Tuyên Hóa đạt nhiều kết quả khả quan. Hệ thống dân vận không ngừng củng cố, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động. Tình hình nhân dân trên địa bàn cơ bản ổn định; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.  Các địa phương trong toàn huyện tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao mừng Đảng, mừng xuân Kỷ Hợi năm 219; Hăng hái tham gia các phong trào thi đua yêu nước lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn, thu hút các tầng lớp nhân dân tham gia. Ban dân vận huyện ủy tiếp tục nhân rộng mô hình “chính quyền thân thiện vì nhân dân phục vụ”, đưa tổng số xã thực hiện mô hình lên 16/20 xã, thị trấn. Trong chương trình NTM, chỉ đạo xã Phong Hóa và Hương Hóa đẩy nhanh  tiến độ thực hiện các tiêu chí còn lại để hoàn thành xây dựng xã đạt chuẩn NTM trong năm 2019.

Phát biểu kết luận hội nghị, Đồng chí Trần Hữu Chức – PBT TT huyện ủy đề nghị Ban dân vận tiếp tục triển khai chủ đề năm 2019: Hướng về cơ sở, phát huy vai trò vận động nhân dân của chi đoàn, chi hội”; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động việc sát nhập thôn, xã, xây dựng NTM; phòng chống dịch tả lợn Châu phi; Chỉ đạo hoàn thành sửa chữa nhà ở cho đồng bào dân tộc thiểu số năm 2019. Tăng cường chủ động công tác bảo vệ rừng; nắm chắc tình hình dân tộc, tôn giáo; Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của mặt trận, đoàn thể, các hội quần chúng từ huyện đến cơ sở .vv.

Thùy Nhung

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.