Tuyên Hóa: Nhiều chỉ tiêu kinh tế – xã hội đạt và vượt kế hoạch

Ngày 9-12, Huyện ủy Tuyên Hóa tổ chức hội nghị BCH Đảng bộ huyện lần thứ 37 để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, công tác xây dựng Đảng năm 2019, đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2020.

Dự hội nghị có đồng chí Trần Hải Châu- Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy và các đồng chí cùng đi trong đoàn. Đồng chí Lê Công Hữu- Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy; đồng chí Trần Hữu Chức- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy và Đồng chí Lê Nam Giang- Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.

Năm 2019, Đảng bộ huyện Tuyên Hóa đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực. Kết thúc năm 2019, có 18/19 chỉ tiêu về kinh tế – xã hội đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất 10,5%; Giá trị sản xuất nông – lâm – thủy sản tăng 1,5%, công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp – xây dựng tăng 14%, thương mại – dịch vụ tăng 14,5%; thu ngân sách trên địa bàn năm 2019 ước thực hiện trên 65 tỷ đồng, đạt 116,7% kế hoạch năm; thu nhập bình quân đầu người đạt 35,2 triệu đồng/người/ năm, đạt 100,5% kế hoạch; giải quyết việc làm cho 3.358 lao động; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 9,51% so với tổng số hộ trong toàn huyện; trong năm đã xây dựng 02 xã đạt chuẩn nông thôn mới, nâng tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn huyện lên 06 xã.

Về công tác xây dựng Đảng, cấp ủy các cấp đã tăng cường công tác chính trị tư tưởng, định hướng dư luận xã hội, tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả việc học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng. Tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Chú trọng việc rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ diện Ban Thường vụ Huyện ủy, ban thường vụ cấp ủy cơ sở quản lý và các chức danh cán bộ chủ chốt của huyện và cơ sở. Sắp xếp, luân chuyển, điều động, bố trí cán bộ trước một bước để chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Trong năm đã xét, kết nạp 150 đảng viên, công nhận 122 đảng viên chính thức, đề nghị tặng Huy hiệu Đảng cho 252 đảng viên.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Trần Hải Châu- Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy đã ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Tuyên Hóa đã nỗ lực đạt được trong năm 2019. Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí đề nghị huyện cần tập trung rà soát, đánh giá lại các chỉ tiêu, kế hoạch năm 2019 cũng như cả nhiệm kỳ 2015 – 2020 làm cơ sở để xác định mục tiêu, nhiệm vụ cho năm 2020 và nhiệm kỳ tới 2020 – 2025. Tập trung phát triển kinh tế, nhất là lĩnh vực phát triển sản xuất nông nghiệp. Chú trọng chăn nuôi, trồng rừng gỗ lớn, xây dựng thương hiệu cho các sản phẩm có thế mạnh. Tăng cường công tác đảm bảo quốc phòng – an ninh. Đẩy mạnh tăng thu ngân sách, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Triển khai có hiệu quả công tác dân vận, đặc biệt là vùng đồng bào dân tộc, tôn giáo. Tập trung chỉ đạo Đại hội các Đảng bộ cơ sở, chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Văn Tư – Thế Nam

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.