Tuyên  Hóa sơ kết 10 năm thực hiện nền quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009 – 2019

Ngày 12/9, UBND huyện tổ chức hội nghị sơ kết  10 năm thực hiện nền quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009 – 2019. Tham dự, ở tỉnh có đồng chí đại tá Hoàng Xuân Vĩnh – chính ủy Bộ chỉ huy quân sự tỉnh; ở huyện, có đồng chí Lê Nam Giang – Phó bí thư huyện ủy – Chủ tịch UBND huyện, các đồng chí trong Ban Thường vụ huyện ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, UBMTTQVN huyện, các phòng, ban, đơn vị liên quan.

Trong 10 năm qua, cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp từ huyện đến cơ sở đã tăng cường tuyên truyền, phổ biến, quán triệt, đường lối, quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về lĩnh vực quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân. Phát huy tốt vai trò tham mưu của Quân sự, Công an và các ban ngành, đoàn thể huyện trong xây dựng tiềm lực khu vực phòng thủ. Thực hiện có hiệu quả các biện pháp ngăn ngừa, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu thủ đoạn hoạt động chống phá của các thế lực thù địch. Chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang địa phương được nâng lên, thực sự là lực lượng chính trị tin cậy của cấp ủy, chính quyền địa phương. Qua đó, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, tạo tiền đề và động lực thúc đẩy kinh tế, xã hội của huyện ngày càng phát triển.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lê Nam Giang – Phó bí thư Huyện ủy – Chủ tịch UBND huyện ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được của các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn trong 10 năm thực hiện xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh. Đồng thời, để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân trong thời gian tới, đồng chí yêu cầu các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn cần tiếp tục  quán triệt, triển khai thực hiện tốt chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng, Nhà nước về xây dựng nền quốc phòng toàn dân; Tập trung xây dựng tiềm lực chính trị, kinh tế vững mạnh, thế trận lòng dân vững chắc; giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; chuẩn bị các mặt để xây dựng nền quốc phòng toàn dân; Nâng cao chất lượng tổng hợp của lực lượng vũ trang huyện gắn với quá trình hoàn chỉnh thế trận khu vực phòng thủ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng khu vực phòng thủ trong tình hình mới.

Dịp này, UBND huyện đã tặng giấy khen cho 8 tập thể và 7 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009 – 2019.

Thùy Nhung

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.