Tuyên Hóa thu hoạch lúa vụ Đông – Xuân 2017 – 2018

Thời điểm này, diện tích lúa Đông xuân trên địa bàn huyện Tuyên Hóa đã bước vào thời kỳ chín rộ, tranh thủ thời tiết nắng ráo thuận lợi, các địa phương đã tích cực chỉ đạo bà con nông dân ra đồng tập trung thu hoạch, làm đất để chuẩn bị gieo cấy vụ hè thu.

Vụ Đông xuân 2017 – 2018, toàn huyện Tuyên Hóa gieo trồng trên 1.450 ha diện tích lúa, chủ yếu là các giống lúa PC6, P6, HT1, VN20, SV181…Nhờ thực hiện tốt các khâu chọn giống, làm đất, bón phân từ đầu vụ, đồng thời tích cực chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh kịp thời nên các diện tích lúa trên địa bàn huyện đều sinh trưởng và phát triển tốt, lúa chín đều và đạt năng suất cao. Qua đánh giá thăm đồng cho thấy, năng suất lúa bình quân ước đạt 59,5 tạ/ha, sản lượng trên 8.600 tấn, đạt 103,7 % so với kế hoạch đề ra. Trong đó, một số địa phương có năng suất cao như xã Thạch Hóa 73 tạ/ha,  xã Văn Hóa 68 tạ/ha, xã Đồng Hóa 64 tạ/ha, xã Phong Hóa 64 tạ/ha…

Được biết, ngoài các giống lúa truyền thống được bà con nông dân tin dùng, vụ Đông xuân năm nay huyện Tuyên Hóa đưa vào gieo cấy thử nghiệm một số giống lúa mới cho hiệu quả, năng suất sản lượng đạt cao hơn với giống lúa đại trà trên cùng một đơn vị diện tích. Với phương châm “Lúa chín đến đâu, thu hoạch đến đó”, bà con nông dân huyện Tuyên Hóa đang tích cực ra đồng tập trung thu hoạch, kịp thời làm đất, bón phân, đảm bảo các điều kiện cần thiết để tiếp tục gieo cấy vụ hè thu theo đúng khung lịch thời vụ. Dự kiến việc thu hoạch lúa vụ đông xuân 2017 – 2018 sẽ kết thúc vào đầu tháng 6/2018.

Tuấn Anh – Thế Nam

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.