Tuyên Hóa trên 600 người tham gia hiến máu tình nguyện đợt 2 năm 2018

Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Quảng Bình phối hợp với Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện huyện Tuyên Hóa, Trung tâm huyết học truyền máu khu vực miền Trung tổ chức hiến máu tình nguyện đợt 2 năm 2018. 

Trong những năm gần đây, phong trào hiến máu tình nguyện của huyện Tuyên Hóa luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, sự phối hợp có hiệu quả của các ban, ngành, đoàn thể nên đã có nhiều chuyển biến tích cực. Năm 2017, huyện Tuyên Hóa thu hút được trên 1.100 người tham gia hiến máu, với số lượng máu thu về là 777 đơn vị, đạt 129,5 % chỉ tiêu kế hoạch. Năm 2018, huyện Tuyên Hóa được tỉnh giao chỉ tiêu 600 đơn vị máu cho 2 đợt, trong đó đợt 1có trên 700 người tham gia, thu được 392 đơn vị máu, đạt 65,3% KH năm. Để đợt hiến máu lần này đạt kết quả cao nhất, ban vận động hiến máu tình nguyện huyện Tuyên Hóa đã xây dựng kế hoạch, nội dung cụ thể, đồng thời triển khai sâu rộng đến các đơn vị thực hiện.

Với nhiệm vụ trọng tâm là đẩy mạnh, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, vận động, khơi dậy tình thương, lòng nhân ái của cộng đồng dành cho những người kém may mắn. Chương trình hiến máu tình nguyện đợt 2 năm 2018 đã thu hút trên 600 tình nguyện viên là cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, thanh niên, lực lượng vũ trang, người lao động đến từ các cơ quan, đơn vị, trường học, doanh nghiệp và các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Lực lượng đoàn viên thanh niên tham gia hiến máu tình nguyện đợt 2 năm 2018

Theo ghi nhận, trong buổi sáng ngày 22/8, ban tổ chức đã tiếp nhận hơn 378 đơn vị máu từ các đơn vị tham gia. Như vậy, tổng 2 đợt vận động tham gia hiến máu tình nguyện trong năm 2018, huyện Tuyên Hóa đã vận động trên 1.300 người và thu về 770 đơn vị máu an toàn, đạt 128%  kế hoạch tỉnh giao. Đây là tấm lòng của tất cả các tình nguyện viên dành cho những bệnh nhân kém may mắn đang cần sự giúp đỡ.

Với phương châm “Hiến giọt máu đào trao đời sự sống”, Phong trào hiến máu tình nguyện đã trở thành một hoạt động thường niên có sức lan tỏa rộng khắp trên địa bàn huyện Tuyên Hóa. Thông qua hoạt động này nhằm tuyên truyền, vận động toàn xã hội chung tay góp những giọt máu quý giá sẻ chia tình yêu thương giữa con người với con người. Đồng thời mang lại cơ hội sống cho những bệnh nhân có nhu cầu về máu.

Thùy Nhung – Thế Nam

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.