Tuyên Hóa triển khai kế hoạch sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2019 – 2021

 Ngày 2/7, UBND huyện Tuyên Hóa tổ chức hội nghị triển khai thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2019 – 2021. Tham dự có đồng chí Trần Hữu Chức – PBTTTHU; đồng chí Lê Nam Giang – PBT HU – CT UBND huyện chủ trì hội nghị. Cùng các đồng chí trong Ban thường vụ huyện ủy, TT HĐND, lãnh đạo UBND, UBMTTQVN huyện; đại diện các ban, ngành, đoàn thể cấp huyện.

Tại hội nghị, đại diện Phòng Nội vụ huyện đã trình bày nội dung cơ bản phương án tổng thể sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2019 – 2021 và các văn bản có liên quan. Hướng dẫn quy trình xây dựng và thực hiện đề án sắp xếp trong thời gian tới. Về nguyên tắc sau khi sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã phải đạt tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên, quy mô dân số; Chú trọng, cân nhắc kỹ các yếu tố đặc thù về truyền thống lịch sử, văn hóa, dân tộc, tôn giáo, tín ngưỡng, phong tục, tập quán. Đảm bảo công khai, dân chủ, lấy ý kiến của cử tri địa phương, đảm bảo sự đồng thuận cao của người dân.

 Theo đó, tại huyện Tuyên Hóa sẽ hợp nhất xã Nam Hóa và xã Thạch Hóa. Hiện, xã Nam Hóa có diện tích 23,67km2, dân số 2.298 người là xã đạt dưới 50% tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên và quy mô dân số. Do đó xã Nam Hóa sẽ được sáp nhập vào xã Thạch Hóa. Dự kiến trụ sở làm việc ở xã  Thạch Hóa. Sau khi sát nhập Nam Hóa và Thạch Hóa  thì huyện Tuyên Hóa giảm còn 19 xã, thị trấn.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lê Nam Giang – PBTHU – CT UBND huyện  yêu cầu phòng nội vụ bám sát, hướng dẫn cụ  thể thủ tục sáp nhập cho các xã; đôn đốc ủy ban cấp xã gấp rút thực hiện đúng thời gian và quy  trình; tham mưu cho UBND huyện lập hồ sơ sáp nhập xã Nam Hóa và Thạch Hóa hoàn thành trước ngày 30/7/2019; tăng cường công tác quản lý nhà nước về mọi mặt; Giao phòng tài chính kế hoạch chủ trì phối hợp với ủy ban 2 xã để báo cáo kinh phí sáp nhập v.v

 

Thùy Nhung – Thế Nam

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.