Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện: Sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019

Ngày 4/7, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tuyên Hóa tổ chức hội nghị sơ kết công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Dự hội nghị có đồng chí Phạm Văn Đồng- Ủy viên Thường trực, trưởng ban phong trào Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; đồng chí Hồ Vũ Thường- HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện.

6 tháng đầu năm 2019, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, cũng cố, tăng cường và phát huy khối đại đoàn kết toàn dân; đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động như: “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” cuộc vận động “Quỹ vì người nghèo”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.v.v.

Trong 6 tháng đầu năm, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã trích quỹ vì người nghèo hỗ trợ xây dựng mới 3 nhà và sửa chữa 4 nhà ở cho hộ nghèo, hỗ trợ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền 242 triệu đồng. Ngoài ra Quỹ vì người nghèo tỉnh đã hỗ trợ 200 triệu đồng để tu sửa, mua sắm cơ sở vật chất nhà sinh hoạt cộng đồng thôn Thuận Tiến, xã Thuận Hóa, hỗ trợ học sinh đuối nước 13 triệu đồng.

Đã phối hợp với HĐND, UBND huyện tổ chức 5 buổi tiếp xúc cử tri của Đại biểu Quốc hội, HĐND tỉnh, có 520 cử tri tham gia. Tham gia phối hợp tiếp xúc cử tri đại biểu HĐND huyện, xã tại 40 điểm với hàng ngàn lượt cử tri tham gia.

Tại hội nghị, lãnh đạo UBND huyện đã thông qua báo cáo tóm tắt về tình hình kinh tế – xã hội 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Hội nghị cũng đã tiến hành sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Các ý kiến thảo luận, phát biểu đã thẳng thắn nhìn nhận, đánh giá những kết quả đạt được cũng như những tồn tại, hạn chế trong công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm và đưa ra giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2019.

Văn Tư – Thế Nam

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.