Xã Đồng Hóa xây dựng mô hình “Khu dân cư thực hiện hài hòa xóa đói giảm nghèo, bảo vệ môi trường chống biến đổi khí hậu”

           Ngày 4/6, UBMTTQVN huyện phối hợp với UBMTTQ xã Đồng Hóa đã tổ chức ra mắt mô hình “ Khu dân cư thực hiện hài hòa xóa đói giảm nghèo, bảo vệ môi trường chống biến đổi khí hậu tại Thôn Đồng Giang (xã Đồng Hóa).

           Thôn Đồng Giang nằm dọc bên bờ sông Gianh có chiều dài khoảng 2km là trung tâm Chính trị – Kinh tế- Xã hội của xã Đồng Hóa. Thôn có 256 hộ với 1070 nhân khẩu, nghề nghiệp chủ yếu là sản xuất nông nghiệp, ngoài ra còn  có một số nghề khác như nề, mộc, dịch vụ buôn bán nhỏ. Nhờ làm tốt công tác phát triển kinh tế nên đời sống của bà con trong thôn từng bước được ổn định, thu nhập bình quân đầu người hiện nay ước đạt 27triệu đồng/người /năm. Hộ làm ăn khá  ngày càng tăng, hộ nghèo năm 2019 giảm còn 53%. Những năm trước đây, thực trạng công tác vệ sinh môi trường trên địa bàn còn nhiều hạn chế, nhân dân chưa thực sự quan tâm, chuồng trại chăn nuôi chưa hợp lý, chất thải chưa được thu gom, vứt bừa bãi, hệ thống nước thải, bốc mùi hôi thối làm ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của người dân. Trước tình hình đó,  Mặt trận và các tổ chức đoàn thể xã đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, đoàn viên, hội viên thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, các quy định, hương ước của thôn, xóm, đặc biệt tiêu chí về môi trường, nên tình hình vệ sinh, môi trường trên địa bàn đã có nhiều chuyển biến tích cực. Do đó UBMTTQVN xã Đồng Hóa đã chọn thôn Đồng Giang để tổ chức xây dựng mô hình điểm “Khu dân cư thực hiện hài hòa xóa đói giảm nghèo, bảo vệ môi trường chống biến đổi khí hậu”

          Tại buổi lễ, mặt trận và các tổ chức đoàn thể đã tiến hành ký kết xây dựng mô hình“ Khu dân cư thực hiện hài hòa xóa đói giảm nghèo, bảo vệ môi trường chống biến đổi khí hậu”.

                                                 Thương Huyền – Thanh Đạm

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.