Xã Mai Hóa chú trọng phát triển tiểu thủ công nghiệp – ngành nghề nông thôn

Nhằm góp phần nâng cao sinh kế, cải thiện cuộc sống cho người dân trên địa bàn, những năm qua, cấp ủy, chính quyền xã Mai Hóa thường xuyên chú trọng các giải pháp khuyến khích, hỗ trợ, phát triển tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ ngành nghề nông thôn, góp phần tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế -xã hội, xây dựng nông thôn mới của địa phương.

Xã Mai Hóa hiện có 130 cơ sở sản xuất TTCN, dịch vụ ngành nghề nông thôn  và 331 hộ gia đình làm các dịch vụ khác với các loại hình sản xuất đa ngành, đa nghề như dịch vụ vận tải, sản xuất vật liệu xây dựng, mây tre đan, thu mua và sản xuất tranh vọt, hàn xì, gia công nhôm kính, mộc, rèn.v.v. Toàn xã có 5 công ty TNHH, 3 doanh nghiệp tư nhân và 2 Hợp tác xã có quy mô, sản xuất kinh doanh có hiệu quả với mức doanh thu 6 tháng đầu năm 2019 đạt 4,5 tỷ đồng, giải quyết việc làm cho hàng trăm lao động ở địa phương với mức thu nhập ổn định. Tổng giá trị sản xuất TTCN năm 2018 đạt 51,4 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 19,02% cơ cấu kinh tế. Riêng 6 tháng đầu năm 2019, giá trị sản xuất TTCN và ngành nghề ước đạt 54,6 tỷ đồng.

Đồng chí Lê Công Hữu, TUV, Bí thư Huyện ủy thăm mô hình sản xuất tranh vọt tại xã mai Hóa

Phát triển tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ ngành nghề nông thôn được xem là một trong những giải pháp quan trọng để giải quyết việc làm, nâng cao sinh kế cho người dân trên địa bàn, do đó cấp ủy, chính quyền xã Mai Hóa sẽ tiếp tục  đề ra các chính sách hỗ trợ, thúc đẩy sản xuất, tạo điều kiện về hành lang pháp lý, khuyến khích các hộ kinh doanh đầu tư mở rộng quy mô sản xuất, từng bước góp phần vào sự phát triển bền vững của địa phương.

Tuấn Anh

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.