Xã Phong Hóa Đẩy nhanh tiến độ cứng hóa giao thông nông thôn

             Thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia về nông thôn mới, với phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm, nhân dân Phong Hóa đã tích cực hiến đất, ngày công, vật liệu để xây dựng đường bê tông nông thôn.

             Chỉ tính riêng từ năm 2017 đến nay, nhân dân xã Phong Hóa đã hiến 15.000m2 đất các loại, đóng góp bằng tiền được 910 triệu đồng và gần 3100 ngày công lao động để khắc phục, sửa chữa, nạo vét kênh mương và tu sửa đường nội thôn, nội đồng. Đến nay, hệ thống các đường trục chính nội thôn của xã Phong Hóa đã bê tông hóa được gần 15,4 km, chiếm tỷ lệ 50 %; hệ thống đường giao thông nội đồng đã cấp phối được 8,6 km, đảm bảo cho xe cơ giới đi lại thuận tiện.

            Để hoàn thành 100% chỉ tiêu cứng hóa giao thông nông thôn, xã Phong Hóa tiếp tục huy động tối đa mọi nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ cứng hóa giao thông nông thôn , góp phần hoàn thành tiêu chí số 2 về Giao thông trong bộ tiêu chí Quốc gia về xây dựng Nông thôn mới, góp phần thay đổi bộ mặt nông thôn tạo tiền đề phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.

                                                                                             Thương Huyền – Thế Nam

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.