Xã Thuận Hóa ra mắt mô hình “ Chính quyền thân thiện, vì nhân dân phục vụ”

Ngày 20/3, UBND xã Thuận Hóa tổ chức lễ ra mắt mô hình dân vận chính quyền “chính quyền thân thiện, vì nhân dân phục vụ”. Tham dự có đ/c Bùi Thanh Chuyên – UVTV – Trưởng ban dân vận huyện ủy.

Mô hình dân vận khéo “ chính quyền thân thiện, vì nhân dân phục vụ” tại xã Thuận Hóa dựa trên các tiêu chí đó là: Tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức về công tác dân vận chính quyền; ý nghĩa của việc xây dựng mô hình. Thực hiện tốt các nội dung cải cách hành chính. Thực hiện các nội dung dân chủ theo pháp lệnh số 34/2007/ Pl – UBTVQH11, nghị định số 71/1998/ NĐ-CP. Giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân và công tác tiếp dân. Thực hiện tốt văn hóa công sở, quy tắc ứng xử. Mô hình “chính quyền thân thiện, vì nhân dân phục vụ” còn tập trung xây dựng mô hình dân vận của các ban, ngành như bộ phận giao dịch một cửa, Công an xã, Ban chỉ huy quân sự xã.

Việc xây dựng mô hình “ chính quyền thân thiện vì nhân dân phục vụ” có ý nghĩa quan trọng. Nhằm nâng cao hơn nữa về nhận thức, trách nhiệm và năng lực thực hiện công tác dân vận của các ban, ngành, cán bộ, công chức xã Thuận Hóa trên cơ sở quán triệt  các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác dân vận của chính quyền trong tình hình mới. Đổi mới lề lối làm việc của cán bộ,công chức về phong cách, thái độ, tinh thần phục vụ đối với tổ chức, cá nhân, từng bước chuyển biến mạnh mẽ chính quyền thân thiện, gần dân và thực sự là của dân, do dân, vì dân. Lắng nghe, chia sẻ các vấn đề bức xúc của nhân dân v.v. Được biết, Thuận Hóa là địa phương thứ 9 ở huyện Tuyên Hóa xây dựng mô hình này.

Tại buổi lễ, đại diện các phòng, ban xã Thuận Hóa đã tiến hành ký cam kết thực hiện xây dựng mô hình “ chính quyền thân thiện, vì nhân dân phục vụ”.

                                                                                          Thương Huyền – Thanh Đạm

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.