Xây dựng công trình “Thắp sáng đường quê” tại thôn Hà Trung, xã Nam Hóa

Thực hiện sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy Tuyên Hóa về việc phân công các cơ quan, đơn vị giúp đỡ thôn đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện. Vừa qua, Trung tâm VHTT-TT huyện phối hợp Đài TT-TH huyện triển khai xây dựng công trình thắp sáng đường quê tại thôn Hà Trung, xã Nam Hóa.

Thôn Hà Trung có 92 hộ, 340 nhân khẩu. Là một trong 3 thôn đặc biệt khó khăn của xã Nam Hóa. Tỷ lệ hộ nghèo hiện trên 43%, cơ sở hạ tầng còn yếu kém. Là hai đơn vị được phân công giúp đỡ thôn Hà Trung, qua khảo sát và tham khảo ý kiến của cán bộ và nhân dân trong thôn, trước mắt Trung tâm VHTT-TT huyện và Đài TT-TH huyện đã quyết định đầu tư xây dựng công trình thắp sáng đường quê tại thôn Hà Trung với chiều dài 1Km, có 20 cụm bóng đèn điện chiếu sáng, kinh phí thực hiện gần 20 triệu đồng.

Sau một ngày thi công với sự tham gia tích cực của cán bộ, viên chức, lao động hai cơ quan, công trình đã hoàn thành và đưa vào sử dụng tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân trong việc sinh hoạt, đi lại đảm bảo an toàn giao thông và an ninh trật tự, góp phần đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới.

Văn Tư

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.