Ứng cử viên Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại huyện Tuyên Hóa

Ngày 7-5-2021, Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam huyện Tuyên Hóa đã tổ chức Hội nghị tiếp xúc giữa cử tri với những người ứng cử Đại biểu HĐND tỉnh (đơn vị bầu cử số 2) và Đại biểu HĐND huyện, nhiệm kỳ 2021-2026 tại xã Văn Hóa và xã Mai Hóa. Đơn vị bầu cử số 2 có 8 ứng cử viên Đại biểu HĐND tỉnh, gồm: ông Hoàng Xuân Tân, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Lê Công Hữu, Tỉnh ủy viên, Bí…

Read More