Nông dân Tuyên Hoá tích cực chuẩn bị sản xuất vụ Hè Thu

Thời điểm này toàn bộ diện tích lúa Đông Xuân trên địa bàn huyện đã thu hoạch dứt điểm. Công tác cày ải, phơi đất chuẩn bị cho vụ mùa tiếp theo đang được nông dân khẩn trương thực hiện. Theo kế hoạch, vụ Hè Thu năm 2021, huyện Tuyên Hóa gieo trồng 1.150 ha lúa, chủ yếu là các giống lúa ngắn ngày như: HT1, PC6, DDB6, ĐV108… Đây đều là những giống lúa có khả năng thích ứng với khí hậu và thổ nhưỡng của địa phương, cho…

Read More