Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 9

Ngày 25-6, Huyện ủy Tuyên Hóa tổ chức Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 9 nhằm đánh gia tình hình kinh tế – xã hội, công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối năm 2021. Các đồng chí trong Thường trực Huyện ủy chủ trì hội nghị. 6 tháng đầu năm, trong điều kiện gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh trên đàn gia súc, dịch bệnh Covid-19 trong nước tiếp tục diễn biến phức tạp ảnh…

Read More