Tuyên Hóa: Giao ban kinh tế – xã hội 6 tháng đầu năm 2021

Sáng ngày 19/7, ủy ban nhân dân huyện Tuyên Hóa đã tổ chức hội nghị giao ban kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm 2021. Tham dự có đồng chí Bùi Thanh Chuyên – PBT TT Huyện ủy – Chủ tịch HĐND huyện cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy, đại diện các phòng ban, cơ quan đơn vị.  Đồng chí Lê Nam Giang – PBT Huyện ủy – Chủ tịch UBND huyện, đồng chí Hồ Vũ Thường – HUV – PCT UBND huyện chủ trì…

Read More

Tuyên Hóa: Công bố quyết định về công tác cán bộ

Ngày 19/7, Huyện ủy Tuyên Hóa tổ chức hội nghị công bố các quyết định về công tác cán bộ và ký cam kết quy định trách nhiệm và xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu và cấp phó người đứng đầu cơ quan, đơn vị thuộc diện Ban thường vụ Huyện ủy quản lý trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Tham dự hội nghị có Đồng chí Nguyễn Hoài Nam, TUV, Bí thư Huyện ủy Tuyên Hóa; các đồng chí trong BTV Huyện ủy,…

Read More

Tuyên Hóa giao ban kinh tế – xã hội 6 tháng đầu năm 2021

            Sáng ngày 19/7, ủy ban nhân dân huyện Tuyên Hóa đã tổ chức hội nghị giao ban kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm 2021. Tham dự có đồng chí Bùi Thanh Chuyên – PBT TT huyện ủy – Chủ tịch HĐND huyện cùng các đồng chí trong Ban thường vụ huyện ủy, đại diện các phòng ban, cơ quan đơn vị.  Đồng chí Lê Nam Giang – PBT huyện ủy – chủ tịch UBND huyện, đồng chí Hồ Vũ Thường – HUV…

Read More