Ban chỉ huy quân sự huyện phát động thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 65 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ

        Ngày 5/4, BCHQS huyện đã tổ chức Lễ phát động thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 65 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ ( 07/5/1954 -07/5/2019). Tham dự có đ/c thượng tá Bùi Công Hợi – UVTV – Chỉ huy trưởng BCHQS huyện; đ/c Hồ Vũ Thường – HUV – PCT UBND huyện.

          Với chủ đề “Luyện quân, lập công, chiến thắng”, đợt thi đua diễn ra từ ngày 07/4/2019  đến 07/5/2019, với nội dung, mục tiêu, chỉ tiêu đó là: Quán triệt tinh thần thi đua “luyện quân, lập công” và phương châm “ đánh chắc, tiến chắc” trong chiến dịch Điện Biên Phủ để xây dựng đơn vị và thực hiện nhiệm vụ; trong đó tập trung vào các nội dung, chỉ tiêu cơ bản sau: Vững vàng ý chí, chắc niềm tin, nêu gương trách nhiệm. Chủ động, sáng tạo thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Tổ chức các hoạt động thiết thực, hiệu quả. Trong  đó, tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm: Giáo dục tuyên truyền cho cán bộ, chiến sỹ hiểu rõ âm mưu thủ đoạn của bọn thực dân, đế quốc với đất nước ta; bối cảnh, diễn biến của chiến dịch Điện Biên Phủ; ý chí quyết chiến, quyết thắng, tinh thần chủ động, sáng tạo chiến công oanh liệt và ý nghĩa to lớn của Chiến thắng lịch sử Điên Biên Phủ của quân và dân ta đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay. 100% cán bộ, chiến sỹ có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, với nhân dân, luôn nắm vững tình hình đất nước, quân đội và đơn vị, nêu cao ý chí quyết tâm, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Tập trung nâng cao trình độ, khả năng sẵ sàng chiến đấu, chủ độngnắm chắc tình huống, kịp thời, nhạy bén xử lý tốt các tình huống, không để bị động bất ngờ. Tiếp tục đẩy mạnh và thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua quyết thắng năm 2019.

       Tại lễ phát động, đại diện ban chỉ huy quân sự huyện, đại diện khối cơ quan, đơn vị đã ký kết giao ước thi đua năm 2019 thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

                                                                                                    Thương Huyền – Thanh Đạm

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.