Ban CHQS cơ quan Huyện ủy – Mặt trận đoàn thể huấn luyện tự vệ năm 2018

Ngày 16/4, Ban chỉ huy quân sự cơ quan Huyện ủy, mặt trận đoàn thể huyện tổ chức huấn luyện giáo dục chính trị và huấn luyện chiến đấu năm 2018. Dự buổi lễ có đồng chí Trần Hữu Chức –  Phó bí thư thường trực huyện ủy; Đ/c Nguyễn Thái Bình – UVTV – Trưởng ban kiểm tra huyện ủy; đ/c Phạm Xuân Kỳ – UVTV – Chủ tịch UBMTTQVN huyện.

Trong thời gian 7 ngày (Từ ngày 16– 24/4/2018), các chiến sỹ  tự vệ được học tập, huấn luyện 5 bài giáo dục chính trị; 12 bài huấn luyện quân sự, gồm: Dân quân tự vệ làm công tác vận động quần chúng, tham gia xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện; chiến lược “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch chống phá cách mạng Việt Nam; Tình hình kinh tế – xã hội và nhiệm vụ quốc phòng – an ninh ở địa phương; tập bắn bài 1 bằng súng trường, tiểu liên AK; tiểu đội dân quân tự vệ bảo vệ mục tiêu khi có gây rối, bạo loạn…

Thông qua đợt huấn luyện nhằm giáo dục cho chiến sỹ tự vệ hiểu rõ về âm mưu, thủ đoạn chiến lược “ Diễn biến hòa bình”, gây bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch; hiểu được nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương; kỹ thuật chiến đấu bộ binh, sử dụng vũ khí tự tạo, chiến thuật tiểu đội, trung đội, phòng thủ dân sự nhằm nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ theo yêu cầu của địa phương, sẵn sàng nhận và hoàn thành nhiệm vụ được giao.

      Thế Nam

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.