Hội đồng nhân dân huyện Tuyên Hóa – Dấu ấn một nhiệm kỳ

Nhìn lại nhiệm kỳ 2016 – 2021, Hội đồng nhân dân huyện Tuyên Hóa đã phát huy tốt vai trò của mình, nhiều Nghị quyết về phát triển kinh tế – xã hội được ban hành sát với ý Đảng, hợp với lòng dân, thúc đẩy phát triển kinh tế, ổn định chính trị – trật tự an toàn xã hội, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân từng bước được cải thiện.

Read More

Tuổi trẻ Tuyên Hóa đẩy mạnh các hoạt động an sinh xã hội vì cộng đồng

Với tinh thần “Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”, những năm qua, các cấp bộ đoàn huyện Tuyên Hóa đã đẩy mạnh các hoạt động an sinh xã hội vì cộng đồng, thực hiện nhiều công trình, phần việc có ý nghĩa thiết thực, đóng góp quan trọng đối với đời sống nhân dân trên địa bàn.

Read More