Tập huấn kỹ thuật chăn nuôi gà cho các hộ dân

Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Tuyên Hóa phối hợp Hợp tác xã Nam Hồng Quảng ( huyện Quảng Trạch) tổ chức tập huấn kỹ thuật chăn nuôi và phòng trừ dịch bệnh cho gà cho các hộ dân trên địa bàn huyện Tuyên Hóa.           Tham gia có 50 học viên là các hộ dân của 3 xã Nam Hóa, Đức Hóa, Đồng Hóa tham gia Đề án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị Gà thuộc nguồn vốn Mục tiêu Quốc gia xây dựng…

Read More